Borrhål gör Nya Karolinska Solna klimatsmart

2016-11-24 13:21  

Nya Karolinska Solna, NKS, är ett världens modernaste sjukhus. Och det stora komplexet ska bli helt klimatneutralt.

– Ett avancerat sjukhus av den här storleken behöver stora flöden av både kyla och värme, säger Anders Enebjörk, konsult i Hållbart byggande från Tyréns och verksam vid NKS-Bygg.

– Verksamheten är energiintensiv och behöver mycket energi per ytenhet, ofta både kyla och värme samtidigt, både sommar och vinter.

Lösningen blev att använda berggrunden under sjukhuset som säsongslager för värme och kyla. Under sommaren pumpas överskottsvärme ner i berget och under vintern används den lagrade värmen och berget lagrar i stället ”överskottskyla”.

– Vi använder både den varma och den kalla sidan av bergvärmepumparna och tillgodoser på så sätt behovet av både värme och kyla.

Kommunikationen med berggrunden sker genom 160 borrhål varav de flesta är djupare än 220 meter. Berget under sjukhuset är numera perforerat som en schweizerost.

Värmepumparna beräknas tillgodose minst 80 procent av sjukhusets kyl- och värmebehov. All el som behövs till driften av värmepumparna är, genom landstingets upphandling, miljömärkt förnybar el.

– Den femtedel av kyl- och värmebehovet som vi inte klarar själva köper vi i form av fjärrvärme och fjärrkyla. Fjärrvärmen och fjärrkylan kan även kopplas in som reservförsörjning om vårt eget system skulle slås ut.

Mer än 99 procent av NKS energiförsörjning är förnybar och med mycket liten klimatpåverkan. Den klimatpåverkan som ändå återstår ska kompenseras med projekt som är certifierade i CDM Gold Standard.

Läs mer:

Läs mer: ”Spännande starta nytt sjukhus”

Försörjningen av energi är en viktig del för att uppnå klimatmålen, men minst lika avgörande är att energin, i form av värme, kyla och el, används så effektivt som möjligt.

– I ett sjukhus behövs väldigt höga luftflöden och samtidigt ställs stora krav på luftens kvalitet. Ett väl fungerande system kan spara mycket energi, säger Anders Enebjörk.

All värme i ventilationsluften återvinns med värmeväxlare. All värmeväxling sker i vätskefas, så att bakterier och andra föroreningar omöjligt kan föras över mellan ventilationens frånluft och tilluft.

Personalen kommer att ha vissa, men begränsade, möjligheter att reglera värme och ventilation i lokalerna. Elförbrukning och energianvändning i olika avdelningar och våningsplan kommer att mätas och analyseras. Hög energianvändning kan i vissa fall bero på beteendeskillnader. Systemet kan upptäcka avvikelser och personalen kan informeras om vad som är viktigt att tänka på i de dagliga rutinerna.

Varje detalj och varje del av sjukhusets byggnader och framtida verksamhet är analyserad på sin energianvändning. Det har lett fram till en rad olika lösningar, bland annat:

  • Hissar som går neråt återvinner energi.
  • Energieffektiva fönster som släpper in ljus men inte värme.
  • Snålspolande kranar och toaletter.
  • Behovsstyrd belysning i rum och korridorer.
  • Behovsstyrd ventilation.
  • Elladdningsstolpar på var tionde parkeringsplats.
  • Energisnål led-belysning i de senast byggda delarna av sjukhuset och till viss del även i de första etapperna.
  • Bevuxna tak som minskar mängden dagvatten.
  • Källsortering i över 30 fraktioner där allt matavfall blir råvara till biogas.

– När man bygger nytt kan man kombinera och komplettera olika lösningar så att de samverkar och bildar en helhet, säger Anders Enebjörk. Trots att NKS är en stor och mycket komplicerad anläggning har vi strävat efter att optimera energianvändningen.

Investeringskostnaderna för kyl- och värmeanläggningen, ventilation och andra energieffektiva lösningar har varit högre än om man byggt konventionellt.

– Men det är korta återbetalningstider på investeringarna. Pengarna får vi tillbaka på lägre drifts- och energikostnader, säger Anders Enebjörk.

Detta är NKS

Nya Karolinska Solna kommer att bedriva högspecialiserad vård för svårt skadade och sjuka patienter. Sjukhuset har tagit åtta år att bygga och ska stå färdigt 2018. Det är en de största sjukvårdssatsningarna någonsin i Sverige.

Den nybyggda verksamhetsytan omfattar 330 000 kvadratmeter, fördelade på upp till tolv våningsplan.

Sjukhuset kommer att ha 730 vårdplatser för inlagda patienter där alla patienter får enkelrum med egen dusch och toalett och plats för en anhörig att övernatta.

Sjukhuset är dubbelt miljöcertifierat

Nya Karolinska Solna har blivit dubbelt miljöcertifierat för sina energi- och miljölösningar.

Den ena certifieringen, för Miljöbyggnad, omfattar energi, material och inomhusmiljön och fokuserar på bland annat dagsljus och inomhusklimat.

Den andra certifieringen, LEED, ”Leadership in Energy and Environmental Design”, bedömer både inomhusmiljö och utomhusmiljö.

Nya Karolinska Solna är det första sjukhuset i Sverige som har certifierats enligt båda systemen.

Lars Krögerström

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer