Miljö

Svensk utsläppsminskning tappar fart

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

De svenska utsläppen av växthusgaser minskade med en procent under 2015 jämfört med året före, rapporterar Svenska Dagbladet med hänvisning till Naturvårdsverkets preliminära siffror.

Publicerad

Det är en betydligt mindre utsläppsminskning än tidigare år. Mellan 2012 och 2014 låg motsvarande siffra på mellan 3 och 5 procent.

Anledningen till den bromsade utsläppsminskningen är utvecklingen inom transportsektorn. Där har en ökad utsläppseffektivitet och användning av etanol och biogas tidigare kompenserat för en ökad trafikmängd.

– Förra året avstannade den utvecklingen, där energieffektiviseringen inte längre balanserade trafikökningen, säger Maja Cederlund, handläggare vid Naturvårdsverket, till SvD.

Om Miljömålsberedningens mål om ett nettoutsläpp på 0 till 2045 ska kunna nås skulle takten i utsläppsminskningen behöva vara tre gånger så hög som 2015.