Miljö

Satsar på framtidens textilhantering

Foto: Contekton Arkitekter
Foto: Contekton Arkitekter
Foto: Jerry Lövberg
Foto: Jerry Lövberg

I Sverige konsumeras 130 000 ton textilier varje år, och bara en femtedel samlas in för återbruk.

Publicerad

I augusti öppnar en test- och demoanläggning i Vänersborg, där ett nystartat projekt ska utveckla storskaliga system och sorteringstekniker för återvinning och återanvändning. Projektet heter WargoTex Development, och har en budget på knappt 14 miljoner kronor.

Projektledare är Wargön Innovation, som är ett utvecklingsprojekt inom ramen för Science Park Innovatum och finansieras av Tillväxtverket, Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen. I anläggningen ska WargoTex Development driva utveckling av storskaliga system och sorteringstekniker för återbruk och återvinning.

– Vi ska uppföra utrustning för fysiska tester tillsammans med 25 olika projektpartners, var och en med kompetens från olika delar av den textila värdekedjan. Några ska titta på automatisering och robotisering, andra ska jobba med industriell redesign. Även arbetsmiljöfrågor och lärprocesser kommer att ingå, säger Wargön Innovations verksamhetsledare Maria Ström.

Målet är att skapa förutsättningar för att få in en kraftigt ökad andel textilmaterial i den cirkulära ekonomin, både för återbruk och som sekundär råvara. Vi konsumerar årligen ungefär 130 000 ton textilier i Sverige, och bara cirka 22 procent av materialet samlas in.

– Insamlingsvolymen är låg i Sverige jämfört med många andra europeiska länder. Naturvårdsverkets mål är att vi ska öka den årliga volymen från 2015 års nivå på 30 000 ton, till 80 000 ton 2025. Så vi behöver mer industriella processer för detta, säger Maria Ström.

Samarbetar med modekedjor för textilhantering

Den insamling och sortering som sker i dag organiseras framförallt småskaligt av välgörenhetsorganisationer, som redan har utmaningar med att hantera de volymer som människor skänker.

– Och för att få till ett cirkulärt flöde, behöver man processer för att se till att de insamlade textilierna verkligen tas tillvara på ett så värdefullt sätt som möjligt. Därför samarbetar vi med nya aktörer som exempelvis modekedjor och representanter för återvinningsindustrin, men också med välgörenhetsorganisationerna eftersom de har värdefull kompetens på området, säger Maria Ström.

WargoTex Development kommer att hantera såväl postkonsumentmaterial (gamla kläder med mera), som uttjänta textilier från verksamheter som sjukvård, transport och inredning.

– Det industriella textilspillet är ofta mer rent, man vet vilket material det handlar om och kanske till och med vem som tillverkat det. Postkonsumentmaterialet är mer blandat och finns i större volymer, och är därmed mer krävande att arbeta med. Så vi kommer främst att lägga fokus på det, säger Maria Ström.

WargoTex Development

Projektet pågår från juni 2018 till juni 2020.

Pilotanläggningen kommer att inrymmas i Wargön Innovations test- och demoanläggning på Wargöns Innovations- och Industripark, Vänersborgs kommun.

Målkapaciteten ligger på att hantera 500 till 1000 ton uttjänta textilier per år.

Projektet har en budget på närmare 14 miljoner kronor, med grundfinansiering genom innovationsprogrammet RE:source på 5 miljoner och resterande medel från projektparterna. 

Deltagande projektparter är Högskolan Väst, Science Park Borås/Re:textile, Berendsen Textil Service, Circle Economy, Emmaus Björkå, Myrorna, Röda Korset och Röda Korset Vänersborg, Texaid, Lindex, Varner, KappAhl, Forbo Flooring AB, Ragn-Sells AB, OP Teknik AB, Re:Newcell AB, Sellhelp AB, Vänersborgs kommun, Uddevalla Energi AB, Trollhättan Energi AB, Sörab, Swerea IVF och The Loop Factory.

Projektledare är Wargön Innovation/Innovatum.