Miljö

Preem bygger fabrik för nytt biodrivmedel med svensk startup

Massabruket i Vallvik. Foto: Rottneros
Massabruket i Vallvik. Foto: Rottneros

Världens första anläggning för biodrivmedel av restprodukten lignin. Bakom ligger Uppsalaföretaget Renfuel och drivmedelsjätten Preem.

Publicerad

Preem gjorde i fjol stor sak av sin Svanenmärkta diesel – och i olika reklamsammanhang fick vi se den folkkäre skidlegendaren och programledaren Gunde Svan berätta om fördelarna.

Nu vill oljebolaget i samarbete med Uppsalaföretaget Renfuel uppföra världens första anläggning för ”ligninanrikning”. Anläggningen ska byggas vid Rottneros massabruk i Vallvik i Söderhamn och enligt beräkningar ska man få ut 25.000-30.000 ton lignin årligen.

– Lignin kan raffineras till både förnybar diesel samt bensin och användas i alla fordon. Det är en värdefull råvara i våra satsningar på förnybara drivmedel baserade på restprodukter från svenska skogen, säger Petter Holland, vd på Preem.

Lignololja raffineras till biodiesel

Processen har tagits fram av Renfuel och utgår från restprodukten svartlut från massatillverkningen. I dagsläget eldas denna lut upp, men den utgör samtidigt en begränsning av massaproduktion. Produkten man får fram kallas lignololja och denna kan sedan raffineras till exempelvis biodiesel.

– Lignol har stor klimatnytta och är en nyckelfaktor för att uppnå Sveriges mål om att transportsektorn ska minska sina fossila utsläpp med 70 procent från 2010 till 2030. Lignol gör dagens bensin- och dieselbilar till miljöbilar. Hela dagens fordonsflotta kan moderniseras med denna typ av drivmedel, säger Sven Löchen, vd på RenFuel.

Enligt Svenska Petroleum- och biodrivmedelinstitutet såldes det i fjol cirka nio miljoner kubikmeter drivmedel i Sverige. Av detta var nära två miljoner kubik biodrivmedel, men endast 15 procent var lokalproducerat – resten importerades från andra länder.

Enligt Renfuel skulle den årliga ligninproduktionen kunna komma upp i 300.000 – 500.000 ton, men då förutsätter det att fler nläggningar likt den i Söderhamn byggs. Ligninfabriken vid massabruket i Vallvik räknas vara färdigställt 2021.