Miljö

FN-rapport: Metanutsläpp nyckel till att klara målet i Parisavtalet

Lantbruket står för 40 procent av metanutsläppen som orsakas av människor. Djuruppfödningen i världen har återkommande pekats ut som en metanbov. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/TT
Lantbruket står för 40 procent av metanutsläppen som orsakas av människor. Djuruppfödningen i världen har återkommande pekats ut som en metanbov. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/TT

Utsläppen av metangas måste skyndsamt minskas för att världens länder ska klara målet i Parisavtalet om en uppvärmning av jordens medeltemperatur med högst 1,5 grader, enligt en FN-rapport som släpps nästa vecka.

Publicerad

Metangas har större påverkan på klimatet än koldioxid per viktenhet, samtidigt som metan snabbare bryts ned i atmosfären än koldioxid. Det innebär att en minskning av metanutsläppen skulle kunna leda till en snabbare sänkning av jordens medeltemperatur, jämfört med att minska koldioxidutsläppen.

Rapporten slår fast att det är möjligt att minska metanutsläpp från mänsklig aktivitet med 45 procent till år 2030. En sådan minskning skulle leda till att bromsa uppvärmningen med 0,3 grader fram till år 2040.

Lantbruket står för 40 procent av alla metanutsläpp som är orsakade av människan. Förbränningen av fossila bränslen står för 35 procent, och nedbrytningen av avfall på exempelvis soptippar står för 20 procent.