Premium

Så ska Sverige bli bäst på skogsbaserade material

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / TT
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / TT

Svenska universitet och företag kraftsamlar nu gemensamt för att utveckla framtidens skogsbaserade material. Ambitionen är att Sverige ska bli världsledande på området.

Publicerad

I förra veckan invigdes den nya forskningsplattformen Treesearch med ett seminarium på KTH. Genom plattformen samarbetar akademi och industri kring forskning och utveckling av nya material och specialkemikalier från skogsråvara, något som ska bidra till att göra Sverige internationellt ledande på området.

Samverkan är centralt för att lyckas med detta arbete, framhöll Stora Ensos innovationschef i Sverige Mikael Hannus.

– I isolering är det svårt att växa och bli stor, sade han under seminariet.

KTH-forskare utvecklar urstarkt biomaterial

Treesearch och dess forskningscenter Wallenberg Wood Science Center har fått ett anslag på över en miljard kronor på tio år för att genomföra den gemensamma satsningen, som bland annat ska bidra till att bygga upp en större kompetens på området. Vid invigningen lovade föreståndaren för Treesearch, KTH-forskaren Daniel Söderberg, att plattformen ska engagera åtminstone 250 forskare.

Plattformen ska också verka för att attrahera och utveckla unga forskartalanger.

Ett annat mål med Treesearch är att höja nivån på forskningen på området. Detta ska resultera i publiceringar i internationellt ansedda vetenskapliga tidskrifter, och bidra till de bästa materialen och prylarna, framhöll Daniel Söderberg.

För att på allvar kunna konkurrera med plastindustrin är det viktigt att även skogsindustrin har tillgång den bästa utrustning som finns, betonade Daniel Söderberg. Synkrotronljusanläggningen Max IV är ett sådant exempel. Den sortens utrustning har varit avgörande i hans eget arbete med att ta fram ett urstarkt biomaterial med bättre egenskaper än spindeltråd, något som Ny Teknik nyligen har berättat om.

Mer om Treesearch

De som är inblandade i Treesearch är från högskolesektorn: KTH, Chalmers och Linköpings universitet, Mittuniversitetet, Lunds universitet. Från industrin är det Billerud Korsnäs, Stora Enso, Holmen, SCA, Svea skog, Södra, Tetra Pak, Neste, Ahlström-Munksjö, Vinnova/BioInnovation samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.