Populärteknik

Varför har forskare hittat rost på månen?

Forskare tror att de har hittat järnoxiden hematit på månens yta. Men borde det inte vara omöjligt? Foto: Nasa/JPL/Northwestern University
Forskare tror att de har hittat järnoxiden hematit på månens yta. Men borde det inte vara omöjligt? Foto: Nasa/JPL/Northwestern University

Trots att månen borde sakna de rätta förhållandena har forskare hittat rost på dess yta. Jorden tycks ha spelat en viktig roll.

Publicerad

Rost bildas när järnatomer reagerar med syre och vatten. Det är vanligt på vår egen jord, men borde inte ske på månen eftersom den saknar de rätta ingredienserna och förhållandena. Ändå har forskare hittat just rost på månens yta, berättar Vice. Hur har det gått till?

En möjlig förklaring är att jorden har bidragit till receptet. Det syre som ingår kan ha förts till den syrefattiga månens polar med vind från jordens atmosfär och kan ha utgjort den viktiga oxidant som krävs i processen, menar forskarna bakom den nya studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Forskarna har jämfört data från den indiska Chandrayaan-1-expeditionen med prover av ren hematit i labbmiljö. Likheterna var tillräckligt stora, liksom olikheterna jämfört med andra mineraler, att forskarna känner sig rätt trygga med slutsatsen att det är just den rödaktiga järnoxiden hematit som finns på månens yta.

”Hematit vid kratrar av olika ålder kan ha bevarat syreisotoper från jordens atmosfär under de senaste miljarder åren. Framtida mätningar av syreisotoper kan pröva vår hypotes och kan bidra till att avslöja utvecklingen av jordens atmosfär”, skriver forskarna i en sammanfattning.

Områden på månen där det finns hematit kan ha högre nivåer av syre och vatten, tror forskarna. Det kan öppna för bättre möjligheter att odla på platsen.