Premium

Så kan infångad koldioxid bli plast

Forskaren Meher Sanku har nyligen skrivit en avhandling med fokus på koldioxidavskiljning. Foto: Mattias Alveteg
Forskaren Meher Sanku har nyligen skrivit en avhandling med fokus på koldioxidavskiljning. Foto: Mattias Alveteg
Forskare vid Lunds universitet utvecklar en metod där infångad koldioxid kan bli plast. Foto: Meher Sanku
Forskare vid Lunds universitet utvecklar en metod där infångad koldioxid kan bli plast. Foto: Meher Sanku
Forskare vid Lunds universitet utvecklar en metod där infångad koldioxid kan bli plast. Foto: Meher Sanku
Forskare vid Lunds universitet utvecklar en metod där infångad koldioxid kan bli plast. Foto: Meher Sanku
En reaktor för infångning av koldioxid. Foto: Hanna K. Karlsson
En reaktor för infångning av koldioxid. Foto: Hanna K. Karlsson

Utsläppen från industrin går att använda till att göra nya produkter. Forskare vid Lunds universitet utvecklar en metod som kan bli ett steg på vägen.

Publicerad

Det kallas CCU och står för Carbon Capture and Usage eller Carbon Capture and Utilization. Tekniken går ut på att den koldioxid man fångar in i samband med exempelvis ett utsläpp från en industri används för att skapa nya produkter.

– Den största utmaningen är att hitta produkter som kan tillverkas av koldioxid, eftersom molekylen har så låg kemisk potential. Men det går. Flera polymerer, plaster, har ännu lägre kemisk potential och därför kan man göra plast av koldioxid, förklarar forskaren Meher Sanku, som nyligen har skrivit en avhandling med fokus på koldioxidavskiljning.

Tillsammans med forskare vid Lunds universitet har Meher Sanku, som nu forskar vid KTH, deltagit i arbetet att utveckla en teknik som kan möjliggöra tillverkning av plast av infångad koldioxid. Gasen ersätter en av de komponenter som krävs i den kemiska processen för att skapa monomerer. Monomerer är det som i sin tur kan bilda polymerer, eller plaster.

Förhoppningen är att metoden ska bidra till ett nytt sätt att skapa produkter, och samtidigt bidra till att minska den globala uppvärmningen.

– Den här metoden kan bidra till att minska beroendet av fossilbaserade resurser, säger Meher Sanku.

”Ersätter regenerationssteget”

I normalfallet sker infångningen av koldioxid i två steg. Det första är absorptionssteget, där koldioxiden separeras från rökgasen och absorberas i en aminlösning. I nästa steg tillför man värme så ren koldioxid kan separeras från lösningen. När koldioxiden får reagera med andra reaktanter kan man sedan forma produkter.

Forskare vid Lunds universitet utvecklar en metod där infångad koldioxid kan bli plast. Foto: Meher Sanku
Forskare vid Lunds universitet utvecklar en metod där infångad koldioxid kan bli plast. Foto: Meher Sanku

Forskarna vid Lunds universitet försöker utveckla en metod som kombinerar infångnings- och användningsstegen.

– Vi ersätter regenerationssteget i koldioxidinfångningen med koldioxidanvändning. Genom att tillföra andra reaktanter kan lösningen som fångat in koldioxiden bete sig som en katalysator eller reaktant. Som ett resultat av det får man polymerer, i stället för ren koldioxid, säger Meher Sanku.

Vattenbaserade processer för infångning och separation av koldioxid kan nå temperaturer på uppåt 130 grader. I den process som forskargruppen vid Lunds universitet utvecklar utgår man i stället från organiska medel, som har en högre kokpunkt. Deras metod ska tack detta fungera redan vid 70 grader.

”Helt biobaserade”

Mycket arbete återstår innan metoden kan bli resultera i kommersiella produkter. I ett nästa steg behöver forskarna analysera vad det är för slags material som bildas i processen och vilka egenskaper det har. Det vet de ännu inte. Först därefter kan de se vilka tillämpningar materialet kan få, om det till exempel skulle kunna lämpa sig för användning i textilier eller något annat.

Meher Sanku tror att deras metod kan kommersialiseras inom två till fyra år.

– Men om man vill att det ska bli verkligt hållbart, där ingredienserna är helt biobaserade och man producerar bionedbrytbara plaster, då lär det ta längre tid än så.