Miljö

Luften i Stockholm dödar många i förtid

Luftföroreningar dödar folk i förtid. Foto: TT/Pontus Lundahl
Luftföroreningar dödar folk i förtid. Foto: TT/Pontus Lundahl

Många dör i förtid på grund av luftföroreningar enligt en ny analys.

Cirka 1.000 personer dör i förtid varje år i Stockholms län på grund av luftföroreningar, enligt en ny analys. Den främsta orsaken är utsläppen från dieselbilar.

Analysen, som har gjorts av miljöförvaltningen i Stockholm på uppdrag av Östra Sveriges luftvårdsförbund, omfattar också Södermanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

I vart och ett av dessa län dör årligen 60–90 personer i förtid på grund av luftföroreningar.

Resultatet har stora likheter med tidigare analyser av luftföroreningarnas effekter – men siffran är något högre än tidigare.

– Tusen döda är en hög siffra för att vara miljörelaterad, och hög om man jämför med antalet döda i vägtrafiken, säger Christer Johansson, professor vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet.

I stort sett är det äldre personer och personer med sjukdomar som drabbas. I genomsnitt dör de runt tio år i förtid på grund av luftföroreningarna.

Enligt Christer Johansson står dieselbilar med sina utsläpp för det mesta av föroreningarna.

– Om dieselbilarna försvann så skulle dödstalen sjunka, säger han.

En jämförelse med andra storstäder i Europa visar att halterna av föroreningar i Köpenhamn ligger på ungefär samma nivå som i Stockholm. I Oslo är de något högre per capita.