Miljö

WHO stramar åt tyglarna – kräver dubbelt så ren luft

Utsläpp från trafiken är en av de största källorna till föroreningar i luften. Arkivbild. Foto: Erik Svensson/TT
Utsläpp från trafiken är en av de största källorna till föroreningar i luften. Arkivbild. Foto: Erik Svensson/TT

Luften är för dålig i Europa. Därför rekommenderar WHO i nya riktlinjer för luftföroreningar att gränsvärdena sänks till hälften av den tidigare miljökvalitetsnormen.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Halterna av luftföroreningar är fortsatt för höga i de flesta europeiska länder, slår Europeiska miljöbyrån (EEA) fast sedan man analyserat data från över 4 500 miljöstationer i 40 länder runt om i Europa.

På grund av luftföroreningar dör årligen sju miljoner människor i förtid världen över.

– Alla på planeten har en fundamental rätt att andas ren luft, säger Hans Henri P. Kluge, WHO:s regionchef för Europa, vid en presskonferens och uppmanar alla världens ledare att följa de nya riktlinjerna.

"Ordentlig inskärpning"

För att mäta halterna av föroreningar i luften används enheten ug/m3, mikrogram per kubikmeter. I WHO:s nya rekommendationer som presenteras i dag föreslår man ett årligt gränsvärde om 5 ug/m3. Det är alltså en en minskning med hälften mot tidigare 10 ug/m3, som riktlinjerna från 2005 föreslog.

– I grova drag är det här en ordentligt inskärpning, säger Petter Ljungman, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, och är positiv till WHO:s besked:

– När vi gjort studier i Sverige har vi sett hälsoeffekter på nivåer som vi har i dag. Om vi kom ner till de föreslagna nivåerna skulle det innebära påtagliga hälsovinster.

Trafiken största utsläppskällan

Många av källorna till de gifter som förorenar luften är de samma som för klimatpåverkan. Den enskilt största utsläppskällan i dag kommer från trafiken. Men i länder där kolkraften är utbredd, till exempel Polen, är detta ett betydande bidrag.

På Hornsgatan i Stockholm, som varit en landets mest förorenade gator, uppmättes 2019 efter att dubbdäcksförbud införts ett årsmedelvärde om 6,5 ug/m3. Detta kan ställas mot EU:s miljökvalitetsnorm för luftkvalitet, där gränsvärdet är satt till 25 ug/m3.

– Den nuvarande miljökvalitetsnormen som styrs utifrån EU:s gränsvärden, och som vi har i Sverige i dag, är på tok för hög. Vi behöver jobba på bred front för det som rör trafik, industri och energiförsörjning, säger Petter Ljungman.

Fakta: WHO:s riktlinjer för luftkvalitet

FöroreningTidsspann2005 års riktlinjer2021 års riktlinjer
PM2.5 µg/m³årsmedel105
 dygnsmedel2515
PM10 µg/m³årsmedel2015
 dygnsmedel5045
ozon µg/m³säsongshögsta60
 per åtta timmar100100
kväveoxid µg/m³årsmedel4010
 dygnsmedel25
svaveloxid µg/m³dygnsmedel2040
kolmonoxid mg/m³dygnsmedel4

Utöver partikelkoncentration (ug/m3) mäts luftkvalitet också i partikelstorlek. Här skiljer man mellan små hälsovådliga partiklar (PM2.5 – mindre än 2,5 mikrometer) och större hälsovådliga partiklar (PM10 – mindre än 10 mikrometer).

Större partiklar (PM10) bildas framförallt via slitage, exempelvis från nedbrytning av vägbanan på grund av dubbdäck. Dessa utgör även den största massan av partiklar i luften. Mindre partiklar (PM2,5) kommer framförallt från olika förbrännings- och industriprocesser och kan också färdas långväga mellan länder.

När vi inandas partiklarna kan de gå ner i andningsorganen och orsaka negativa hälsoeffekter både på kort och lång sikt.

Källa: Naturvårdsverket