Karriär

Så ökade lönerna för ingenjörerna 2021

Medellönen för civilingenjörer inom industrin ökade med 3,5 procent förra året. Foto: Christoph Meinersmann/Pixabay
Medellönen för civilingenjörer inom industrin ökade med 3,5 procent förra året. Foto: Christoph Meinersmann/Pixabay

Medellönen för civilingenjörer inom industrin ökade med 3,5 procent förra året, och för de inom it-sektorn med hela 6 procent. Men många löneförhandlingar hade också pausats under 2020.

Publicerad

Under 2020, året då coronapandemin slog till, pausades löneförhandlingarna för många ingenjörer. Löneökningarna under förra året gäller därför för de flesta ingenjörer även för en stor del av 2020.

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer har nu släppt ny lönestatistik baserat på deras medlemmar och 2021.

Så här såg medellönen ut för ingenjörsgrupperna under 2021 uppdelat på sektor:

  • Högskoleingenjörernas medellön i sektorn kommun och region låg på 43 500 kronor, i statlig sektor på 46 200 kronor och i privat sektor 49 800 kronor.
  • För civilingenjörerna låg medellönen i kommun och region på 50 400 kronor, i statlig sektor på 52 400 kronor och i privat sektor på 58 900 kronor.

Tittar vi i stället på den procentuella löneökningen var den 2021 störst inom privat sektor och för civilingenjörer, vars medellön ökade med 4,1 procent förra året. För högskoleingenjörer inom samma sektor ökade medellönen med 3,8 procent. 

  • För civilingenjörer inom industrin ökade medellönen med 3,5 procent, och för högskoleingenjörer i industrin med 3,6 procent. 
  • Medellönen för civilingenjörer i statlig sektor ökade med 2,2 procent, att jämföra med 2,8 procent för högskoleingenjörerna.
  • För civilingenjörer i regioner och kommuner ökade medellönen med 2,5 procent, att jämföra med 2,3 procent för högskoleingenjörerna.

Sveriges Ingenjörers nedslag i lönestatistiken visar också att medellönen för civilingenjörer inom it-sektorn ökade med 6 procent, och med 4,4 procent för civilingenjörer inom kemiindustrin. 

Ny Teknik har bett fackförbundet om uppgifter om medianlön för de olika ingenjörsgrupperna i de olika sektorerna men får till svar att dessa siffror inte finns att förmedla i nuläget. 

Hur lönerna har förändrats för ingenjörerna uppdelat på kvinnor och män är ett analysarbete som Sveriges Ingenjörer meddelar att de får återkomma kring senare i år.

Lönestatistiken bygger på fackförbundet Sveriges Ingenjörers årliga löneenkät bland yrkesverksamma medlemmar. Även chefslöner ingår. Totalt 122 000 yrkesverksamma ingenjörer har fått löneenkäten. Svarsfrekvensen var 61 procent.

Lönesättning för ingenjörer

Den siffra som brukar kallas “märket” och definieras i industrins centala avtal kan vara vägledande vid lönesättning för ingenjörer, men reglerar inte denna.

Lönesättningen för ingenjörer är individuell och differentierad. 

De nuvarande centrala avtalen löper ut sista mars 2023, och nya förhandlingar väntas sätta igång sent nästa höst.

Fakta: Sveriges Ingenjörer