Populärteknik

1 liter satellit för liten budget

Cubesat kallas en serie satelliter som Lockheed Martin ska bygga tillsammans med Floridas universitet. En lågprissatellit för projekt med liten budget. Volymen blir en liter.

Publicerad

Under året ska Lockheed Martin tillsammans med University of Florida utveckla och sända upp fem minisatelliter för att testa nya användningsområden för satelliter.

Satelliterna byggs som kuber med sidan 10 cm. De kommer att drivas med ström motsvarande det från ett mobiltelefonbatteri. Vikten understiger 1 kg.

Tanken är att Cubesat ska kunna tillverkas enkelt och billigt, och även transporteras ut i rymden till relativt låg kostnad.

Lockheed Martin och University of Florida ska tillsammans undersöka rymdanpassad gps-elektronik liksom övervakningsmöjligheter med minisatelliterna.

Flyg- och rymdteknikföretaget Lockheed Martin bidrar med 450.000 dollar för Floridauniversitetets insatser i projektet.