Industri

LKAB förvandlar skräp till guld

Det finns stora mängder apatit och jordartsmetaller i LKABs sandmagasin i Kiruna och Malmberget. Nu ska gruvföretaget undersöka om det lönar sig att bryta de värdefulla metallerna.

Publicerad

– Priser och efterfrågan på både apatit och jordartsmetaller är stigande. Vi undersöker nu om en anläggning för produktion av apatitkoncentrat och jordartsmetaller kan bli lönsam, säger Per-Erik Lindvall, teknisk direktör vid LKAB, i ett pressmeddelande.

Kirunas järnmalmer består till ungefär en femtedel av det fosforrika mineralet apatit, som även innehåller låga halter av jordartsmetaller.

Fosfor stör stålverkens processer, därför mals råmalmen till finkorning sand och anrikas med magnetseparation. Resterna, i stort sett ren apatitsand, pumpas ut till väldiga sandmagasin, som fylls på med några miljoner ton sand om året.

Men i takt med att efterfrågan, och därmed priset, stigit på jordartsmetaller har det blivit allt mer intressant för gruvbolaget att undersöka om det är lönsamt att utvinna ämnena ur sanden.

Vid provborrningar har LKAB hittat 15 av totalt 17 jordartsmetaller i sina sanddammar.

Nu har företaget gett Luleå Tekniska Universitet i uppdrag att testa olika metoder att utvinna jordartsmetaller från apatitkoncentrat. De tekniska resultaten väntas till sommaren. Sedan ska LKAB utvärdera dem in på nästa år. Först år 2015 kan en produktionsstart vara aktuell.

Enligt LKAB finns det apatit i sandmagasinet i Kiruna som räcker till en årsproduktion av 400 000 ton apatitkoncentrat per år i 14 år. Av det kan man utvinna en halv procent olika jordartsmetaller, enligt Per-Erik Lindvall.

Jordartsmetallerna används bland annat till vindkraftverk, elfordon och annan grön teknik. Kina dominerar världsproduktionen, med 90 procent av utvinningen.

I takt med att Kinas ekonomi växer slukar landet en allt större andel av metallerna för egen del.

I höstas varnade EU för att det i framtiden kan bli brist på jordartsmetaller.

Det finns gott om jordartsmetaller över hela världen, men de riktigt stora fyndigheterna är inte många och det är dyrt och tar lång tid, runt tio år, att öppna nya gruvor.