Vi söker en utredare inom vattenhushållning i jordbruket

Tjänsten är placerad på miljöanalysenheten som tillhör Jordbruksverkets växt och miljöavdelning. Vi på miljöanalysenheten arbetar med utredningar, utvärderingar och samordning inom områdena jordbruksproduktion, jordbrukets miljö- och klimatpåverkan samt klimatanpassning.

Enheten är placerad i Jönköping, men vi har även några medarbetare placerade på andra regionala kontor. Vi ser att placeringen för denna tjänst första hand är i Jönköping, men är samtidigt öppna för placering på något av följande regionala kontor Alnarp, Uppsala Linköping eller Skara. 


Arbetsuppgifter

Vi ska förstärka arbetet med vattenhushållning i jordbruket och söker nu en ny medarbetare. Jordbrukets vattenhushållning handlar om rätt mängd vatten vid varje tidpunkt för grödans tillväxt, bärighet för maskiner och begränsad miljöpåverkan och omfattar åtgärder för markavvattning och bevattning. Som en del i regeringens livsmedelsstrategi har vi i uppdrag att öka kunskapen om vattenhushållningens betydelse för en hållbar produktion. Målet är att öka livsmedelsproduktionen men vi måste samtidigt ta hänsyn till annan vattenanvändning och till miljömålen.

Du kommer att ingå i en grupp med kompetens inom jordbrukets vattenhushållning. Vi följer kunskapsutvecklingen inom forskningen och jordbruksnäringen och har ett nära utbyte med forskare, rådgivare och praktiker. Vi genomför utredningar och utvärderingar och har många kontakter, både inom Jordbruksverket och med andra myndigheter och organisationer. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om vattenhushållningens betydelse för jordbruket, exempelvis genom medverkan i olika typer av samarbetsprojekt, medverkan på konferenser och i andra forum.

Tillsammans med oss får du möjlighet att genom insatser på vattenområdet bidra till jordbrukets utveckling.


Kvalifikationer

Du har en relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning som exempelvis ingenjör eller agronom. Du har även kunskaper inom hydrologi och vattenbyggnad/hydroteknik.

Meriterande är kunskaper om jordbruksproduktion så att du kan koppla samman behovet av markavvattning och bevattning med produktion. Det är även meriterande om du har kunskaper om lagstiftningen kring vattenverksamhet samt tillämpningen av EU:s vattendirektiv.

Du kan analysera, lösa problem och driva arbete framåt både i grupp och individuellt. Du har en förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar genom att väga samman olika typer av information och hänsynstaganden. Att samarbeta både med kollegor och externa samarbetspartners samt att kommunicera både muntligt och skriftligt på ett tydligt och enkelt sätt är även det viktigt för den här rollen.

Vi söker i första hand dig som har några års relevant yrkeserfarenhet från exempelvis VA-branschen, vattenrådgivning inom jordbruket eller från någon myndighet.

Erfarenhet krävs.


Referensnummer: 2.4.6-10737/2018


Kontaktperson:

Else-Marie Mejersjö
Enhetschef miljöanalysenheten
070-325 44 33


Fackliga företrädare

Carina Karlsson
ST-representant
036-15 59 82

Eva Dahlberg
SACO-representant
036-15 51 76


Övrigt

Jordbruksverket tillämpar provanställning. Inför rekryteringsarbetet har Jordbruksverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Vi eftersträvar mångfald bland våra 
anställda.

Vi använder e-rekrytering via offentliga jobb för att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringen. När du fyllt i dina uppgifter söker du enkelt andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.

Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Bilagor kan inte skickas med via offentliga jobb. Det blir aktuellt först i ett senare skede av rekryteringen.

Tack för att du söker arbetet genom offentliga jobb!


Sökord – dagvatten, VA, hydrologi

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

Aktuellt inom