Vallviks Bruk AB söker Produktionsingenjör till fiberblocket

Som produktionsingenjör på Vallviks Bruk har du många varierade arbetsuppgifter som innebär att du driver och samordnar frågor av teknisk-, kvalitets- eller arbetsmetodmässig karaktär. Du arbetar mycket med problemlösning både individuellt och i samarbete främst mellan driftspersonal och underhållsavdelningen

Som person är du lyhörd och ser samarbete som en självklarhet men är även trygg i att jobba självständigt.


Till uppgifterna hör att:

  • Ansvara över avdelningens drift mot uppsatta mål för produktion, kvalitet, miljö och kostnader samt att följa upp produktions- förbruknings- kvalitets- och miljöavvikelser och initiera utvecklingsprojekt, processändringar, rutinändringar etc.
  • Ansvarar för prioritering och beställning av icke-akuta UH-insatser.
  • Arbeta med utveckling av teknik och arbetsmetoder.
  • Samordning och uppföljning av driftens arbete vid underhållsstopp.
  • Leda arbetet med säkra stopp på den egna avdelningen samt utbildning av personal i tekniska och/eller kvalitetsrelaterade frågor.

 

Ett individuellt ansvar kombinerat med en god samarbetsförmåga är en förutsättning för att lyckas.


Kvalifikationer

  • Civilingenjör med inriktning kemi, annan relevant inriktning eller vad bolaget bedömer likvärdigt.

 

Meriterande

  • Erfarenhet av teknisk problemlösning och grundorsaksanalyser
  • Erfarenhet av produktionsteknik och produktionsekonomi.
  • Erfarenhet av kok- och blekningsprocessen inom pappersmassaindustrin.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att du speglar vår värdegrund; Respekt, Professionalism och Engagemang.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.