Svenska kraftnät söker en Lantmätare till sin Markenhet

Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vi bygger ut stamnätet för att möta framtidens energibehov ochutvecklar vårt samarbete med övriga Europa.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill leda delprojekt inom markåtkomst- och skadereglering i Svenska kraftnäts ut- och ombyggnadsprojekt. Du kommer att tillhöra enheten Markåtkomst som består av nio personer som arbetar med att säkerställa verkets mark- och fastighetsrättsliga frågor.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.


Dina arbetsuppgifter

I rollen som delprojektledare kommer du främst att ansvara för det övergripande ansvaret för markåtkomstfrågor inom utbyggnadsprojekt i hela Sverige. Du ansvarar för att självständigt hantera kontakter och förhandlingar för markåtkomst och skadereglering inklusive avtal och dokumentation. Arbetet innebär att du upphandlar, leder och följer upp konsulter inom delprojektet på ett effektivt sätt, samt kvalitetssäkrar leveranserna utifrån tid, kostnad och kvalitet. Du har täta kontakter med såväl interna som externa resurser, myndigheter, sakägare och andra intressenter.

Rollen kommer även att innefatta:
- säkerställande att fastighetsrättsliga frågor i projekten genomförs i enlighet med lagar och regler samt de principer som Svenska kraftnät tillämpar.
- företräda Svenska kraftnät vid lantmäteriförrättningar och i domstol.
- budgetansvar för delprojektet ingår i arbetsuppgifterna.
- kontinuerligt deltagande och bidragande i verksamhetsutveckling inom en-hetens ansvarsområden.


Vårt erbjudande till dig

Svenska kraftnät har som mål att bli en av Sveriges attraktivaste arbetsgivare med stort fokus på samarbete och effektivitet för att uppnå vår vision om att bli ledande. Det innebär att du som medarbetare ges goda möjligheter till utveckling i din yrkesroll, balans i arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer som du kommer upptäcka vid kontakt med oss.


Din bakgrund

Du ska ha examen inom akademisk examen i första hand med inriktning lantmäteri eller samhällsbyggnad. Även jägmästare, agronom eller motsvarande relevant utbildning kan vara aktuell eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vidare ser vi att du:
- har mycket god insyn i och erfarenhet från arbete rörande markåtkomst och intrång, fastighetsbildning, ledningsrätt, fastighetsjuridik samt olika värderingsprinciper.
- har erfarenhet av kontakter med såväl myndigheter som sakägare.
- är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av energi- och/eller infrastrukturbranschen. Har du dessutom vana av att upphandla konsulter och erfarenhet från att leda och styra konsulter i komplexa projektmiljöer, är det ett plus.


Dina personliga egenskaper

I din roll som delprojektledare förväntas du arbeta självständigt och proaktivt med planering, styrning och uppföljning av dina delprojekt. Då du ingår i många av Svenska kraftnäts projekt och även har omfattande externa kontakter ställs stora krav på din samarbetsförmåga samt din förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Vi värdesätter att du har god struktur, att du kan fatta beslut och att du kvalitetssäkrar de leveranser som du ansvarar för.
Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.


Ansökan

I den här rekryteringen samarbetar vi med Addilon. Vill du veta mer, kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Lars Björk, tel. nr. 0738-56 30 00. Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 december 2018. Vi behandlar ansök-ningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

Aktuellt inom