RTLS - real time location systems

30 hp - RTLS - real time location systems

 

Bakgrund

Spårbarhet är ett område som industriföretag såsom Scania fattar mer och mer intresse för. Spårbarhet på externt material har varit vanligt i flera branscher under många år, nu inriktar sig många företag på real tids spårning externt och internt genom att följa objekt i och utanför verksamheten. En av dessa tekniker är real time location systems (RTLS) som identifierar objekt och spårar dem i real tid för att sedan analysera datan med analysverktyg. Scania ser potentialen och ett tydligt värde i att undersöka och skapa en bättre förståelse för RTLS och vilka användningsområden det finns för tekniken.     

Mål

Målet med arbetet är att koppla olika RTLS tekniker till användningsområden för Scania, så att resultatet av arbetet kan ge Scania Oskarshamn ett konkret långsiktigt mål samt mer kortsiktiga delmål. I fokus är först och främst logistik- och produktionsavdelningen internt på Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

Uppdragsbeskrivning

Utgående från ovanstående beskrivning följer nedan ett antal frågeställningar som ytterligare avgränsar och förtydligar det som behöver behandlas:

 • Vad är RTLS och vilka tekniker ingår?
 • Vilka olika användningsområden finns för teknologin?
 • Vilka fördelar och effektiviserings möjligheter tillför teknologin?
 • Vilka kostnader tillför RTLS?
 • Benchmarking mot andra branscher.
 • Dessa frågor är tänkta för att bredda förståelsen för hur författarna avser att attackera de tilltänkta problemområdena, som därmed blir:

 • Skapa en långsiktig målbild för Scanias hyttmontering för att erhålla det maximala värdet av RTLS.
 • Vad ska internlogistiken och produktionen göra konkret, både kort- och långsiktigt för att effektivt använda RTLS teknologi och hur bör resurserna för detta prioriteras?
 •  

  Avgränsning

  Ev. avgränsningar diskuteras mellan uppdragsgivare/tagare vid initiering av uppdraget.

  Utbildning/linje/inriktning

  Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Maskinteknik, Materialteknik eller motsvarande.

  Antal studenter: 2 st

  Beräknad omfattning: ca 20 veckor

  Startdatum: Tidigast VT 2019

  Kontaktpersoner och handledare

  Kontaktperson: Maryana Sjöguist, gruppchef logistikutveckling 0491 - 765945            

  Handledare: Philip Skarheden, logistikutvecklare 0491 - 464397                      

  Ansökan

  Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen

   

  Sista ansökningsdag 30 november 2018

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom