Marknadsut­veckling söker analytiker för uppdrag inom den inre marknaden för el

Vi på Svenska kraftnät utgör en del av navet i elmarknadsutvecklingen. Den europeiska elmarknaden befinner sig just nu i ett intensivt utvecklingsskede. Som medarbetare på Svenska kraftnäts enhet för marknadsutveckling blir du en del i denna spännande resa.

Vi söker nu dig som aktivt vill vara med och utveckla elmarknaden, såväl nationellt som nordiskt och europeiskt. Vi har ett starkt engagemang i utvecklingen av den europeiska elmarknaden som sker i EU och inom ramen för den europeiska samarbetsorganisationen för stamnätsföretag (ENTSO-E).

Vi på Marknadsutveckling ansvarar för att utveckla marknadsdesignen och utforma avtal och regelverk som möjliggör att handel med el kan ske så effektivt som möjligt. En stor del av enhetens arbete utgörs i dagsläget av implementering av de europeiska nätkoderna.

Enheten har en stor kontaktyta med elmarknadens aktörer och med andra stamnätsföretag inom både Norden och resten av Europa. Därtill sker samarbete med intresseorganisationer och andra myndigheter som t.ex. Energimarknadsinspektionen.

 

Dina arbetsuppgifter

I rollen som utredare kommer du främst att ansvara för att leda och driva utrednings- och analysarbete i arbetsgrupper och projekt, både internt, nordiskt och europeiskt. För rätt person är detta också ett tillfälle att representera Svenska kraftnät i samarbetsorganisationen ENTSO-E.

I rollen ingår också att övervaka implementering av resultat och medverka till att beslutade förändringar genomförs på elmarknaden. Arbetet sker bland annat genom att utveckla och föreslå nya lagkrav, metoder och förändringar i gemensamma avtal.

Du förväntas snabbt ta till dig ny information och själv driva arbetet inom dina ansvarsområden. Du förväntas också fungerar som bollplank för dina kollegor. I gengälld kan du räkna med att övriga kollegor delar sin kunskap och entusiasm med dig. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg och inkluderar resor inom Norden och i övriga Europa.

 

Din bakgrund

Du ska ha akademisk examen inom ekonomi, teknik eller juridik. Företrädesvis civil- master-, eller magisternivå. Vidare är du kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

 

Du ska ha:

  • dokumenterad flerårig erfarenhet av att ha arbetat med elmarknadsrelaterade frågor
  • erfarenhet av analyserande och utredande arbete
  • erfarenhet av att ha drivit och koordinerat projekt eller arbetsgrupper

 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av internationellt förhandlings- och utvecklingsarbete, EUs lagstiftningspaket och myndighetsarbetet förvärvat via tillexempel arbete hos en marknadsaktör, tillsynsmyndighet, som konsultexpert eller liknande tjänst. Du får gärna ha ett intresse för omställningen av kraftsystemet till mer väderberoende elproduktionsslag samt ha erfarenhet av arbete med förordning om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning och förordning om balanshållning av el. Vi välkomnar breda erfarenheter till vårt team inom elmarknadsutveckling.

 

Dina personliga egenskaper

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du är en initiativtagande person som gillar att driva dina arbetsuppgifter i mål. Även om du jobbar i en riktning så kan du byta arbetsuppgifter för stunden när du ser att det finns ett behov av detta inom enheten. Du är analytisk, har god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. Du kan med stolthet se bakåt på din karriär och de tillfällen där du tänkt utanför lådan och vågat bidra med nya förslag.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna tillförordnad enhetschef Mårten Bergman, tel. nr. 010-475 8378 alternativt HR-specialist Kristin Svanberg, tel. nr. 010-475 8258 .

Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. 010-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2018.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.