Kraftsysteman­alytiker till systemanaly­senheten på Svenska Kraftnät

Vill du analysera och lösa systemutmaningarna i en av samhällets viktigaste infrastruktur, stamnätet för el?
Svenska Kraftnät är i en expansiv fas med förnyelse och utbyggnad av det svenska stamnätet för el för att möjliggöra anslutning av förnyelsebar produktion, främja driftsäkerheten och en europeisk elmarknad. Enheten Systemanalyser tillhör avdelningen Marknad och Systemutveckling och svarar för löpande uppföljning av kraftsystemets stabilitet och driftsäkerhet (t.ex. spännings- och frekvensstabilitet). För vår enhet innebär förändringarna i kraftsystemet att fler och mer komplexa kraftsystemanalyser behöver utföras. Du får en betydelsefull roll i arbetet för Sveriges elförsörjning i en stimulerande arbetsmiljö med kunniga medarbetare som har ett tydligt uppdrag och en stark ambition att utveckla och förbättra verksamheten. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.


Dina arbetsuppgifter


Din huvudsakliga arbetsuppgift är kraftsystemanalys. I detta ingår uppföljning, analys och att ta fram rekommenderade åtgärder för vidmakthållande eller förbättring av kraftsystemets stabilitet. Du kommer att tillsammans med dina kollegor på enheten att svara för kraftsystemoptimering, genom att utreda och föreslå förbättringar i användandet av teknik/komponenter som redan finns i kraftsystemet till exempel systemvärn med mera. Du kommer att komma in som en del av enheten där arbetsuppgifterna är varierande mellan olika projekt.

Du kommer också att få möjlighet att representera Svenska kraftnät i olika projekt och arbetsgrupper både nationellt och internationellt. I din roll som kraftsystemsanalytiker kommer du att få arbeta med genomförandet av:

  • systemanalyser
  • nätstudier
  • tekniska enklare ekonomiska utredningar för att analysera kraftsystemets nuläge och framtida behov avseende kraftsystemstabilitet


Din bakgrund


Vi ser att du som söker är civilingenjör med erfarenhet av branschen och ett stort intresse för kraftsystemanalyser. Vidare har du god kännedom om nätmodeller och en god kraftsystemförståelse. Du är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift samt har vana att skriva rapporter på så väl svenska som engelska.


Vi ser gärna att du har erfarenhet av:

  • PSS/E eller motsvarande simuleringsprogram
  • Projektledning eller andra ledande befattningar
  • Verksamhetsutveckling


Dina personliga egenskaper


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som delar vårt stora intresse för kraftsystem och analys av stora kraftnät. Som person är du relationsskapande och trivs i ett arbete med många kontaktytor både på enheten, i organisationen, nationellt och internationellt. Detta ställer också krav på att du är bekväm i att samarbeta och kommunicera muntligt och skriftligt på engelska, även om vårt egna organisationsspråk är svenska. Vidare är du analytiskt lagd och har en god förmåga att värdera tekniska lösningar och kommunicera dem på ett pedagogiskt vis med kollegor och samarbetspartners. Du lägger stor vikt vid att nå leverans och resultat och har en förmåga att strukturera ditt eget arbete.

Svenska kraftnät arbetar med kompetensbaserad rekrytering vars syfte är att se till varje persons kompetens och därmed främja mångfald och motverka diskriminering. Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Per Wikström, tel. 010-475 82 68 alternativt HR-specialist Kristin Svanberg, tel. 010-475 82 58.

Fackliga representanter är Maria Bergqvist, SACO, tel. o10-475 82 90 och Stefan Ekberg, ST, tel.010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.


Välkommen med din ansökan senast den 30 januari 2018. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.