Industri 4.0

 

30 hp - Industri 4.0

Bakgrund

Industri 4.0 är ett område som industriföretag såsom Scania fattar mer och mer intresse för. Industri 4.0 bygger vidare på den automations- och digitaliseringsrevolution som redan har skett (Industri 3.0), men utvecklar detta och lägger till ett antal konceptområden (cyber-physical systems, smart logistics, big data, digital eco-systems etc.) som tillsammans bidrar till att omtalas som den 4:e industriella revolutionen. Med bakgrund av att Scania blickar framåt och ser att det finns ett tydligt värde i att undersöka och skapa en bättre förståelse för Industri 4.0, presenteras nedan förslag på hur ett examensarbete kan utformas.     

Mål

Målet med arbetet är att koppla ihop teorier kring industri 4.0 med nuvarande produktionssystem och förbättringspotential av det, så att resultatet av arbetet kan ge Scania Oskarshamn ett konkret långsiktigt mål samt mer kortsiktiga delmål. I fokus är först och främst logistik- och produktionsavdelningen internt på Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

Uppdragsbeskrivning

 

Utgående från ovanstående beskrivning följer nedan ett antal frågeställningar som ytterligare avgränsar och förtydligar det som behöver behandlas:

 • Vad är industri 4.0? En stor del teori behöver bygga upp ramen för vad industri 4.0 innebär och hur det definieras.
 • Var befinner sig logistiken och produktionen inom Scanias hyttmontering idag relaterat till industri 4.0?
 •  Dessa frågor är tänkta för att bredda förståelsen för hur författarna avser att attackera de tilltänkta problemområdena, som därmed blir:

 • Skapa en långsiktig målbild för Scanias hyttmontering för att erhålla det maximala värdet av industri 4.0.
 • Vad ska internlogistiken och produktionen göra konkret, både kort- och långsiktigt för att utvecklas mot industri 4.0 och hur bör resurserna för detta prioriteras?
 • Vilka kopplingar finns mellan logistik och produktion, i takt med att områdena utvecklas mot målbilden? Finns det en logisk ordningsföljd mellan delmål?
 • Hur bör Scanias hyttmontering utveckla sin logistik och produktion för att bemöta digitaliseringen i industri 4.0?
 •  Områden som berörs:

 •  Informationskontrollen över artiklarnas (produktionsmaterialens) placering, förbrukning och saldo.
 • Informationskontrollen över fyllda boxar och pallars interna flöden och beställning.
 • Internlogistikens koppling och möjliga optimering till de övre punkterna.
 • Avgränsning

  Ev. avgränsningar diskuteras mellan uppdragsgivare/tagare vid initiering av uppdraget

  Utbildning/linje/inriktning

  Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Maskinteknik, Materialteknik eller motsvarande.

  Antal studenter: 2 st

  Beräknad omfattning: ca 20 veckor

  Startdatum: Tidigast VT 2019

  Kontaktpersoner och handledare

  Kontaktperson: Maryana Sjöquist 0491 - 765945

  Handledare: Marcus Görling 0491 - 767288

  Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

   

   

  Sista ansökningsdag 30 november 2018

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom