Handläggare till arbete med tillsyn av vattenverksamhet

Vi behöver förstärka vår vattenverksamhetsgrupp på enheten för miljöskydd med en medarbetare. Vi söker dig som vill jobba med tillsyn av vattenverksamhet.

Arbetet innebär i huvudsak att handlägga tillsyns- och anmälningsärenden enligt 11 kapitlet miljöbalken. Det kan till exempel gälla muddringar och bryggor, ledningsdragningar i vatten, kajanläggningar samt andra vattenanläggningar. Arbetet ställer krav på rättsäker, noggrann och skyndsam handläggning. Arbetet utförs i nära samarbete med övriga vattenhandläggare och med andra funktioner inom myndigheten. Arbetet innebär även kontakter med andra myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare och privatpersoner.


Du ska ha

 • naturvetenskaplig och/eller teknisk utbildning på högskolenivå t.ex. miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • flera års erfarenhet av att tillämpa miljöbalken ur ett myndighetsperspektiv
 • god kunskap om eller erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken
 • god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt
 • god förmåga att ta ansvar och vara konstruktiv tillsammans med andra
 • vilja och förmåga att bidra till en god arbetsmiljö
 • körkort klass B

 

Du ska vara

 • lyhörd och proaktiv med syfte att utvecklas i din yrkesroll och att utveckla verksamheten
 • mån om att skapa och förvalta goda relationer, såväl internt som externt
 • trygg i dig själv och i din professionella roll
 • resultatorienterad och noggrann
 • van vid, och trivas med, att arbeta självständigt. För oss betyder det att du har god förmåga att på egen hand analysera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån angivna ramar och riktlinjer.

 

Självklart är du en person som har ett stort samhällsintresse.

Det är meriterande om du har erfarenhet av vattenverksamhet enligt miljöbalken.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.

Länsstyrelsens avdelning för miljö arbetar för att ge nuvarande och kommande generationer möjligheter till en god livsmiljö, folkhälsa och välfärd genom att genomföra riksdagens och regeringens politik. Verksamheten innefattar både strategiska frågor och handläggning av ärenden vilket kräver både bred kompetens och djup sakkunskap. Avdelningen består av drygt 90 medarbetare fördelade på tre enheter: naturvård, miljöskydd samt miljöanalys och miljöplanering.

Enheten för miljöskydd har cirka 30 medarbetare som arbetar med bland annat tillsyn och prövning enligt miljöbalken av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och vattenskyddsområden. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att handlägga tillståndsansökningar och anmälningsärenden, bedriva tillsyn och att tillsynsvägleda kommunernas miljökontor.Övrigt

Vi arbetar i moderna lokaler centralt i Stockholm och har rökfri arbetstid. Vi arbetar med ständiga förbättringar och tillämpar ett digitalt arbetssätt.

 

Ansökan görs via rekryteringssystemet ReachMee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan.

Sista ansökningsdag: 2017-09-03

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder. 

Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 450 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling. 

Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.


Kontaktpersoner

Lena Pettersson, Enhetschef
010-223 15 14

Nicklas Boussard, ST
010-223 12 59

Emma Kihlberg, SACO
010-223 14 05

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.