Handläggare inom Oförstörande provning (OFP) till SQC

Är du intresserad av ett utvecklande och engagerande arbete med fokus på kvalitetssäkring av oförstörande provning inom kärnkraft – då är detta något för dig!

Vi erbjuder
Du kommer att genomföra kvalificeringsuppdrag och efter hand driva projekt åt våra kunder både inom och utanför Sverige. Vår bas är att kvalificera system för oförstörande provning för svensk kärnkraft men vi driver i allt ökande omfattning även utvecklingsprojekt åt olika intressenter samt medverkar i olika forum och projekt för att alltid ligga i framkant kunskapsmässigt gällande oförstörande provning.


Som OFP-handläggare/projektledare får du möjlighet att genomföra kvalificering av avancerade provningssystem där arbetsmomenten omfattar granskning av teknisk dokumentation samt genomförande av praktiska demonstrationer av procedur, personal och utrustningar. Utrustningarna som används vid provningar på kärnkraftverk är från enklare manipulatorer för provning av rör till avancerade fjärrstyrda robotar som provar olika delar av reaktorn. Provningstekniken, vilken ingår i kvalificeringarna, är oftast teknik i utvecklingens framkant. Kvalificeringsuppdragen genomför du själv eller tillsammans med andra OFP-handläggare mot ackrediterade provningslaboratorier som anlitats av kärnkraftverken.


Att arbeta som OFP-handläggare kräver särskild befogenhet där vi ger dig nödvändig utbildning och kompetensutveckling för att få rätt kompetens. I de uppdrag där du är projektledare, ansvarar du för att uppdraget genomförs enligt överenskommelsen med kunden avseende kvalitet, tidsplan, etc.


Som OFP-handläggare/projektledare behöver du följande kvalifikationer

  • Vi ser gärna att du är högskoleingenjör eller civilingenjör, du kan även ha lång yrkeserfarenhet med motsvarande erfarenheter och kunskaper inom området.
  • Du bör ha erfarenhet i minst två eller flera metoder för oförstörande provning och gärna certifierad till nivå 2 eller högre. Det är meriterande med erfarenhet av arbete på kärnkraftverk samt arbete med mekaniserad provning.

Arbetet kräver ansvarstagande och initiativkraft samt hög integritet och känsla för kvalitet. Du bör vara strukturerad och ha känsla för service samt god förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska i tal och skrift.


Placeringsort är i vårt trevliga kontor i Täby.

Frågor

Rekryterande chef Richard Sundberg, 08-699 89 41.

Kvalificeringsansvarig Per-Håkan Svahn 0340-647 192.

Rekryterare Johan Macdonald, 073-085 27 63.


Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV senast den 3/11 via vattenfall.se/jobb.


Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.


Vi ser fram emot din ansökan!


Vår organisation
SQC Swedish Qualification Centre AB är ett oberoende företag inom Vattenfallkoncernen, vi är 12 medarbetare och har kontor i Täby och Väröbacka. Flertalet av våra medarbetare är specialister inom olika OFP-metoder.
 

SQC Swedish Qualification Centre AB erbjuder kvalitetssäkring och kvalificering av system för oförstörande provning av reaktortank med interna delar samt tillhörande rörsystem på kärnkraftverk. De provningsmetoder vi kvalificerar är ultraljud, virvelström, visuell teknik, penetrant, magnetpulver och röntgen. Vi anses vara ett av de världsledande företagen av kvalificeringar enligt ENIQ-metodiken. Våra kunder är till största del Ringhals AB, OKG Aktiebolag och Forsmarks Kraftgrupp AB men även andra uppdrag för intressenter såsom Strålsäkerhetsmyndigheten, SKB med flera förekommer.

Se även http://www.sqc.se

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.