Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen har till uppgift att skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna. Tillsammans med marknadens aktörer har kommunen en unik möjlighet att i samhällsbyggandet bryta segregation och utveckla Botkyrka kommun och Botkyrkabornas framtid. Förvaltningen består av enheterna Bygglovsenheten, Planenheten, Miljöenheten, Gata/parkenheten, Mark- och exploateringsenheten, Kart- och mätenheten samt den Administrativa enheten. Det är en väl fungerande förvaltning, där vi sedan en tid tillbaka arbetar med tydligt processtyrt arbete.

Som chef för förvaltningen förväntas du att ta ett övergripande ansvar för att leda förvaltningen i enlighet med de mål och visioner som kommunen har satt. Det innebär att du ansvarar för att medborgarnas välfärd utvecklas i samarbete med övriga förvaltningar och externa parter som t ex näringsliv och samhället i övrigt. Du förväntas agera som en ambassadör och frontfigur i sammanhang som handlar om hållbar samhällsutveckling. Samhällsbyggnadschefen ansvarar också för att utveckla verksamheten så att politiska beslut kan genomföras och så att nytänkande kan tas till vara för att driva Botkyrkas samhällsplanering framåt. Du säkerställer en hög servicenivå i myndighetsutövningen och har kontakt med olika aktörer som är avgörande för oss och vår samhälleliga utvecklig.

Förvaltningschefen är en aktiv del i kommunens tjänstemannaledning och är direkt underställd kommundirektören. Rollen rapporterar även till två nämnder, Samhällsbyggnad och Miljö- och hälsoskydd. Till rollen rapporterar sju enhetschefer som bildar en ledningsgrupp för förvaltningen. Det är en stabil och trevlig grupp av erfarna, och självständiga enhetschefer som vill utveckla Botkyrka.

Du som söker har relevant akademisk examen och kunskap inom aktuellt område, du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och har minst fem års chefserfarenhet på strategisk nivå där du har vana av att leda genom andra chefer. Du har också vana av att leda utifrån ett interkulturellt förhållningssätt och ser hur olikheter berikar och skapar mervärde.

Du har gärna sedan tidigare erfarenhet av att arbeta i en processtyrd verksamhet, du har genomfört förändringsarbete och har tidigare arbetat i myndighetsutövande verksamheter. Arbetet förutsätter att du har gott nätverk inom samhällsbyggnation och stadsplanering.

Som person har du strategisk förmåga, trivs i samarbeten och är duktig på att skapa engagemang genom delaktighet och en tydlig delegation. Att fatta beslut är något du tycker om även om det ibland innebär att vänta in. Du vidmakthåller och utvecklar dina nätverk, är trygg i dig själv och i ditt ledarskap. Du sätter service högt och har en diplomatisk ådra.

Vänligen ansök via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-12344) så snart som möjligt, dock senast 10 september 2017. Frågor besvaras av Caroline Kock, 08-506 450 21, Mercuri Urval. Våra fackliga representanter nås via Kontaktcenter på tel 08-530 61000.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.