Flygsystemvärderare

Har du ett brett intresse för försvar och teknik? Vill du arbeta på en arbetsplats med hög kompetens och arbeta i spännande projekt inom försvar och säkerhet? Nu söker vi en flygsystemvärderare till enheten flyg- och autonoma system. Kanske blir just Du vår nästa medarbetare!

Enheten Flyg- och autonoma system
Enheten Flyg- och autonoma system utgör en statlig oberoende expertresurs för Försvarsmakten och andra myndigheter inom militära flygsystem.

Målet är att genomföra välgrundade analyser av flygsystem, tidigt formulera och studera viktiga frågor och trender, förutse möjlig utveckling och omsätta detta i kunskap som svarar mot uppdragsgivarnas behov idag och i framtiden. Enheten bedriver forskning och tillämpad verksamhet inom fyra discipliner; aerodynamik, struktur och material, flygmekanik samt flygsignatur. Vi deltar i internationella forskningssamarbeten, exempelvis flygteknisk forskning inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, GARTEUR och NATO. I dessa samarbeten kommer vi i kontakt med de flesta större flygforskningsinstituten och flygindustrierna i Europa.  Vi samarbetar också med nationell industri inom flygområdet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att analysera militära flygsystem för att värdera hur ny teknik och tillhörande nya förmågor kan påverka framtidens luftstrid.  Du kommer att använda din erfarenhet av hur militära flygsystem används idag för att leda eller delta i projekt där metoder utvecklas som används både för värdering av befintliga system och framtida system. Verksamheten drivs i en grupp som också innefattar specialister på aerodynamik, strukturteknik och flygmekanik. Som flygsystemvärderare ligger fokus mer på hur teknisk utveckling bidrar till pilotens förmåga att mer effektivt genomföra de uppdrag som blir aktuella, det vill säga hur tekniska förbättringar bidrar till operativa, taktiska fördelar ur ett användarperspektiv. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta forskning och metodutveckling men kan också innebära projektledning av interna, nationella och internationella projekt.

Din profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund inom flyg och är forskarutbildad alternativt civilingenjör med erfarenhet och god förståelse för hur militära flygsystem används och fungerar. Erfarenhet av att analysera komplexa problem är önskvärt, likaså ett brett intresse för försvar och teknik. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som besitter god analytisk förmåga, är självgående och flexibel och har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i grupp. Du har god förmåga att kommunicera klart och tydligt både i tal och skrift på svenska såväl som engelska.

Vi erbjuder
På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. Då vi arbetar med forskning och kunskapsutveckling ger det dig en möjlighet att utveckla din egen kompetens.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Vårt kontor är beläget i Kista med bra kommunikationer och ett stort utbud av service och handel.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt paragraf 19 i säkerhetsskyddslagen.


Har vi lyckats fånga Ditt intresse?

Du är välkommen med frågor till Neda Tooloutalaie, enhetschef för enheten flyg- och autonoma system. Fackliga kontaktpersoner är Staffan Lindgren för SACO-föreningen och Krister Söderberg för OFR/S – ST-föreningen vid FOI. Samtliga nås på telefon 08-5550 30 00.

Välkommen med Din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2 november 2017. Vi vill att Du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan Du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.