Examensarbete Optimering av kolvförmontering på V8-line 30hp

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Vill du skriva ditt examensarbete på Scania? Detta är ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter för framtiden och många av dagens medarbetare inledde sin karriär på Scania på det sättet.

 

Bakgrund

Scanias Motormontering monterar, provar och målar raka och V8 motorer till Scanias globala produktion. Vi är idag omkring 1100 personer och står inför spännande utmaningar med introduktioner av nya motortyper. 

På V8-monteringen finns det en kolv- förmontering som är uppdelad i två olika stationer med en ”buffert”  där i mellan, där monteringen sker i sekventiellt flöde.

I denna buffert finns det en automatisk station som kallas kolvugn. Denna har tidigare värmt upp kolvarna innan kolvbulten monteras. Funktionen för uppvärmning har deaktiverats sedan en lång tid tillbaka, då detta inte längre är ett krav från R&D.

 

Mål

Ta fram ett business case för att kunna ta bort buffert och kolvugn, samt optimera kolvförmonteringen som leder till att en arbetsposition kan rationaliseras bort.

 

Uppdragsbeskrivning

I linje med ständiga förbättringar innefattar uppdraget att:

 • Kartlägga nuläget.
 • Utföra tidsstudier/simuleringar.
 • Balansering av montage.
 • Utreda vilka nya utrustningar som behöver köpas in.
 • Optimering av layout och flöde.
 • Detta underlag tas fram enligt vår förändringsprocess:

 • Steg 1 (Initiering)
 • Steg 2 (Förstudie)
 • Steg 3 (Projektstart och kravspecifikation)
 • Resultatet skall sammanställas i en slutrapport och presentation men även en äskningsblankett med ett starkt business case som lyfts i Scanias investeringsprocess.

   

  Utbildning/linje/inriktning

  Civilingenjör med teknisk inriktning

  Antal studerande: 2

  Startdatum för examensarbetet: Hösten 2018

  Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

   

  Kontaktpersoner och handledare

  Oscar Jensen, Processtekniker, 08 553 522 94

  Patric Rogvall, Processteknisk gruppchef, 08 553 832 65

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom