Enhetschef Teknikförvaltning

Vår verksamhet
Fastighet och Service ansvarar för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknuten service inom Region Uppsala. Vi omsätter cirka en miljard, förvaltar en lokalyta om 720 000 kvadratmeter och har drygt 250 medarbetare. De flesta av våra kunder finns inom hälso- och sjukvården och den största kunden är Akademiska sjukhuset. Fastighet och Service är miljöcertifierad.

Teknikavdelningen ansvarar för Region Uppsalas fastigheter, funktion och standard över tid samt att lagar och myndighetskrav efterlevs. Det innebär att tekniska system får tillsyn, skötsel och att underhållsåtgärder planeras systematiskt. Teknikavdelningen arbetar med långsiktig strategisk teknikutveckling och systemuppbyggnad. Avdelningen föreslår tekniska och ekonomiskt funktionella lösningar och driver utvecklingsfrågor vad avser helhetslösningar för alla typer av tekniska installationer samt bevakar att likartad standard erhålls inom regionens byggnader. Teknikförvaltning är en enhet inom Teknikavdelningen.

Ditt uppdrag
Enhetens uppgift är att med hänsyn till krav från fastighetsägare och sjukvården samt inom ramen för lagar, förordningar och myndighetsdirektiv bibehålla och utveckla tekniska installationer för en hållbar och långsiktig förvaltning av byggnader och system. Arbetsområdet omfattar fackområdena bygg, el, tele, vvs, energi, brand, fastighetsautomation, inomhusmiljö och medicinska gaser. Enheten ska ta fram och upprätthålla strategiska planer för respektive fackområde.

I enhetens ansvar ingår bl.a. att upprätta direktiv och styrande dokument, godkänna projekteringsdokumentation samt planera, handlägga och följa upp ärenden gällande underhålls- och investeringsplaner, det innebär också att förankra beslutsunderlag enligt investeringsprocessen. Enheten arbetar i nära samarbete med både Drift- och Projektverksamheten.

I uppdraget som enhetschef har du verksamhets-, ekonomi- och personalansvar för enhetens tio medarbetare och du ingår i Teknikavdelningens ledningsgrupp. Det är viktigt för enheten att ni följer den tekniska utvecklingen inom området och att etablera ”Best Practice”.

Dina kvalifikationer
Du har ingenjörsutbildning inom fastighetsteknik, gärna på högskolenivå eller motsvarande kompetens. Du har flera års arbetserfarenhet och bred kunskap inom fastighetsteknik och fastighetstyrning. Erfarenhet från konsult- och entreprenörsbranschen är meriterande liksom erfarenhet av projektering och kvalitetsledning.

Du har erfarenhet av att leda och samordna medarbetare mot långsiktiga mål samt att aktivt driva kompetensutveckling. Du är en drivande och strukturerad ledare som skapar engagemang och delaktighet och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att ha strategiskt helhetsperspektiv och du tar ett helhetsansvar. Eftersom dokumentation är en viktig del i arbetet behöver du vara strukturerad, analytisk och bra på att uttrycka dig i tal och skrift.

För mer information
Vill du veta mer är du välkommen att ringa Teknikchef Jonas Eriksson, 018-611 61 54.

Fackliga kontaktpersoner är
för Saco Jasin Arkavazi, 018-617 08 99
för Vision Kim Andersson, 018-611 65 84
för Kommunal Bo Rautio, 018-611 35 10.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

Aktuellt inom