Chef till Mobil och elektronikgruppen vid NFC i Linköping

NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området. Idag består NFC av sju sektioner med verksamhet inom områden informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik samt ett kansli.

Vi söker nu en gruppchef som vill arbeta i en organisation som växer och utvecklas.

NFC söker gruppcheftill Informationstekniksektionen NFC vid laboratoriet i Linköping, gruppen för mobil- och elektronikundersökningar. Gruppen består av drygt 10 medarbetare som jobbar med komplexa och nya undersökningstyper där information behöver extraheras, tolkas och analyseras i elektronik och mobila enheter. I gruppens uppdrag ingår att vara nationell komptensresurs inom Polismyndigheten samt att vara aktiv inom verksamhetsutveckling, FoU, utbildning och projektarbete.


Arbetsbeskrivning

Som gruppchef

ska du

 • ha personalansvar
 • ansvara för ledning, planering och uppföljning av verksamheten
 • driva förändrings- och utvecklingsarbete med dina medarbetare
 • företräda myndigheten externt gentemot berörda intressenter och internt i rollen som arbetsgivare
 • ha kontakter med andra myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt
 • samverka internt med andra verksamhetsområden och sektioner
 • rapportera direkt till sektionschefen och ingå i sektionens ledningsgrupp

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential


Kvalifikationer

har du

 • för funktionen relevant naturvetenskaplig examen/utbildning på master/magisternivå eller motsvarande kompetens arbetsgivaren finner likvärdig
 • minst 1 års dokumenterad aktuell erfarenhet av chefs- och ledarskap
 • erfarenhet av att leda projekt
 • erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

besitter du

 • förmåga att skapa en tydlig målbild och uppnå resultat i balans med verksamhetens krav på effektivitet och kvalitet
 • förmåga att kommunicera med medarbetare och medborgare
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

Läs hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.


Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av Peter Bergström, sektionschef 010-56 284 12.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekrytering@polisen.se


Fackliga företrädare

För Polisförbundet: Per Thollin 010-5638586, för Saco-S: Nils Hydén 010-5628242, för ST: Heléne Tapper 010-5628178 och för SEKO: Ehrenfried Jäschke 010-5622110.


Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Linköping


Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.


Ansökan

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Välkommen med din ansökan senast 7 juni 2018 i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med diarienummer: A244.711/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan viapapperspost.

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2018!

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

Aktuellt inom