Chef till Delegationen för Göta älv vid Statens geotekniska institut (SGI).

Regeringen har gett SGI i uppdrag att samordna genomförandet av klimatanpassningsinsatser i syfte att minska skredrisken i Göta älvdalen. Regeringen avser att inrätta en delegation för klimatanpassningsinsatser avseende skredrisker i Göta älvdalen. Delegationen kommer att vara placerad vid SGI med ett tillhörande sekretariat bestående av myndigheter, kommuner och organisationer med särskilt ansvar för Göta älvdalen. SGI skall med stöd av delegationen förmedla statsbidrag till projektägare för konkreta åtgärder. Att inrätta och leda Delegationen för Göta älv är ett viktigt uppdrag som kommer att ha en stor betydelse för SGI:s framtida arbete och stå som modell för fortsatt klimatanpassning av Sveriges bebyggelse och infrastruktur.

Vi söker nu dig som vill vara med och bygga upp, utveckla och leda Delegationen för Göta älv. I arbetet ingår att vara chef och att utveckla och förvalta vårt medarbetarkapital. Du kommer att ha personal- och budgetansvar, samt ansvar för delegationens verksamhetsplanering, rapportering och uppföljning. En viktig del i din roll som chef är att ingå i SGI:s ledningsgrupp och därmed delta i styrning och utvecklingen av hela SGI:s verksamhet. Du rapporterar direkt till generaldirektören.


Du kommer att erbjudas intressanta och varierande arbetsuppgifter: 

  • Kontakt med projektägare som ansvarar för genomförandet av konkreta åtgärder.
  • Muntlig och skriftlig kommunikation till skilda målgrupper, t. ex allmänhet i regionen, markägare,  kommuner, myndigheter och politiker.
  • Upphandling av geotekniska konsulter för detaljerade och fördjupade geotekniska utredningar och åtgärdsförslag, samt visst utredningsarbete.
  • Granskning av geotekniska utredningar och åtgärdsförslag framtagna av konsulter.

 

Kvalifikationer

Tjänsten kräver universitets- eller högskoleutbildning: civilingenjör (exempelvis väg och vatten eller   samhällsbyggnad), eller liknande utbildning som av arbetsgivaren bedöms vara lämplig för tjänsten. Du ska ha flerårig erfarenhet av projektledning samt erfarenhet av projektering av markarbete och grundläggning.  Det är meriterande med chefserfarenhet, kunskap om planprocessen, upprättande av bygghandlingar, miljökonsekvensbeskrivning, och erfarenhet av myndighetssamverkan.

Arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, och du behöver därför vara utåtriktad och lyhörd och är van att delta och framträda på olika möten. Du är en ledare som har en god samarbets- och kommunikativ förmåga och kan skapa och bibehålla goda kontakter. SGI har många internationella kontakter så du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du är analytisk, systematisk och effektiv och van att driva arbetet självständigt och att leda en arbetsgrupp. Du är aktiv och drivande i att omsätta idéer till handling och du har förmåga att utveckla nya arbetsformer.  

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.  


Övriga upplysningar 


Tjänsten är placerad i Göteborg och är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Uppge löneanspråk i ansökan. 


Mer information 


Vill Du veta mer om tjänsten och SGI, kontakta generaldirektör Åsa-Britt Karlsson tel. 013-20 18 01 eller stf. GD Glenn Sundberg tel. 013-20 18 55. Information om anställningsvillkor lämnas av HR-ansvarig, Jasmina Berberovic, tel. 013-20 18 16. Facklig företrädare för SACO-S är Martin Holmén, tel. 013-20 18 15, och för ST Eva Albin, tel. 013-20 18 29.

Tillsättningen sker under förutsättning att SGI tilldelas medel för uppdraget. För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Besök gärna vår hemsida: www.swedgeo.se

Välkommen med din ansökan 
Ansökan med meritförteckning, löneanspråk, betygskopior, och andra handlingar som du vill åberopa via www.offentligajobb.se.

Din ansökan ska ha inkommit senast den 22 januari 2018. Märk ansökan med Chef till den nyinrättade Göta älv delegationen”, ref.nr 0708.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.