Avdelningschef ny avfallsavdelning

Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Våra cirka 300 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i centrum.

Teknikförvaltningen ska utveckla avfallsverksamheten och söker nu

Avdelningschef till ny avfallsavdelning

Avfallsverksamheten utgör en mycket viktig del i en cirkulärekonomi och i Region Gotlands arbete mot ekologisk hållbarhet. Hela Gotland ska fortsätta utvecklas som ekokommun t ex genom att fullfölja omställningen till lokalproducerad förnyelsebar energi, minska negativa klimatavtryck samt värna om miljön. Teknikförvaltningen bildar i höst en ny avdelning för avfall- och återvinning där vi samlar kompetens med målsättning att bli en av Sveriges ledande aktörer inom området.


Arbetsuppgifter

Ditt uppdrag blir att leda arbetet med att göra avdelningen effektiv och rolig att arbeta inom. Du och dina medarbetare är viktiga i utvecklingen av vårt varumärke, vår myndighetsutövning och hur vi möter våra kunders behov. Som avdelningschef är du ansvarig för det kommunala renhållningsuppdraget och arbetar genom strategiska mål och visioner som är i samstämmighet med branschens utveckling. Du ansvarar fullt ut för ekonomin med en årsomsättning på ca 90 miljoner, ca 30 medarbetare och verksamhet som utförs av både interna och externa utförare. Insamling av slam, drift av återvinningscentraler och deponi finns i en egen enhet inom avdelningen.

Du ingår i teknikförvaltningens ledningsgrupp och vi räknar med att du bidrar med initiativkraft, inspiration och nya idéer som kan konkretiseras och användas i praktiken.


Kvalifikationer

För att klara uppdraget utgår vi från att du kan och trivs med att arbeta såväl strategiskt som operativt och att du har en relevant akademisk examen. Du har erfarenhet från miljö- och avfallsverksamhet samt från arbete i ledande befattningar. Du känner dig trygg i rollen som chef och har goda erfarenheter och vitsord från liknande befattningar. Du är en bra ledare som vet att ledarskap handlar om att generera resultat genom andra och att du kommer att bedömas utifrån dina medarbetares prestationer. Våra medarbetare behöver en kommunikativ och tydlig chef som tar vara på allas kunskap och erfarenhet för att nå framgång i verksamheten.

Önskvärt är att du har erfarenhet från arbete i politiskt styrd verksamhet och därmed vet vilka krav som ställs på oss som arbetar inom offentlig sektor. Självklart ser vi det som en merit om du har erfarenhet från arbete hos privata aktörer inom området.

Körkort och tillgång till egen personbil krävs.

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

Aktuellt inom