30 hp - Utveckling av kyl- värmesystem för elektriska komponenter i Instrument Panel

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Uppdraget

Att utveckla ett koncept som utnyttjar lastbilens klimatsystem för att skapa en kontrollerad tempererad miljö som är gynnsam för de elektriska styrenheterna och skärmar som finns i instrumentpanelen. Framtidens fordonsflotta kommer att få mer avancerat förar- och körstödsystem. Dessa system kräver kraftfullare styrenheter och skärmar som i sin tur genererar mer värme och kräver en jämnare klimatiserad miljö för att fungera väl.

Uppdraget är att få ett robuste system där styrenheterna får en miljö som är anpassad för styrenheterna och som utnyttjar hyttens klimatsystem samt att inte påverka övrigt hyttklimat på ett negativt sätt.

Mål

 • Koncept på Styrenhetmiljö och ombyggt klimatsystem med värmeväxlande eller kylande funktion
 • Kravbild och tillhörande dokumentering
 • Prototyp för validering
 • Arbetsmoment

  Analysera nuläge och problembeskrivning

  Litteraturstudier / Referenser / Omvärldsanalys / Intervjuer / Empiriska studier

  Upprättande av kravställande dokument

 • Konceptutveckling
 • Prototypframtagning / Validering

  Presentation

   

  Bakgrund

  I framtiden kommer väldigt mycket nya avancerade elsystem föras in i fordon.

  Autonom Körning, kamera som analyserar förarens blick-trötthet. Nya stora avancerade skärmar och avancerad styrning av dessa. Dessa alstrar mycket värme. Avancerade grafikkort samt snabba itererande matematiska beräkningar kräver kraftiga processorer. De används på hög nivå hela tiden och detta alstrar värme. Samtidigt är hytten utsatt för väder och vind och vi har en miljö med temperaturer från -40 till plus 80. Fordonet skall kunna fungera i denna miljö utan problem. Ett framtida autonomt fordon skall kunna framföras utan att lastbilen stannar pga. för kraftigt uppvärmda processorer. Detta exjobb fokuserar på att kyla de styrenheter som vi planerar placera i instrumentpanelen samt att nyttja klimatsystemet till detta. Även hur styrenheter placeras samt hur luften flödar effektivt runt dessa. Att utreda hur processorer och styrenheter bäst utformas i denna miljö. Hur klimatsystemet kan byggas för att uppfylla detta syfte.

  Utbildningsnivå

  Civilingenjör eller motsvarande. Examensarbetet riktar sig till studenter inom exempelvis Maskinteknik, Farkost, Design och produktutveckling.

  Antal studenter:

  2 (individuell ansökan)

  Start:

  K1 2019.

  Omfattning:

  30 hp (ca 20 veckor)

   

  Kontaktperson

  Daniel Johansson, RCIP, Head of Instrument panel, drivers control unit and climate system, 08-553 81624,

  daniel_a.johansson@scania.com

   

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom