30 hp – Tillförlitlighet ultraljud svetspunkter

Bakgrund

Scania är en ledande aktör inom fordonsindustrin. I produktionsanläggningen i Oskarshamn tillverkas våra lastbilshytter med stor omsorg för att leverera premiumprodukter till våra kunder.

Idag utförs oförstörande provning av svetspunkter med hjälp av ultraljud i produktionen på takt i produktionsflödet. Dock vet vi inte graden av tillförlitlighet i alla typer av förband och material som vi har punktsvetsning i.

Mål

Arbetet kan delas upp i ett antal delmål.

 • Tillförlitlighet ultraljud vid punktsvetsning.
 • Tillförlitlighet ultraljud vid punktsvetsning i borstål, tjocka förband, treplåtsförband samt tunnplåt.
 • Förslag på alternativa metoder för oförstörande provning på takt där ultraljud ej är tillförligtligt.
 • Uppdragsbeskrivning

  Utreda graden av tillförlitlighet av ultraljud som kontrollmetoder vid oförstörande provning av svetspunkter i olika typer av förband och material. Samt ta fram ta fram förslag på oförstörande kontrollmetoder vid låg tillförlitlighet.

  Metoden punktsvets används i olika typer av förband som t.ex. borstål, tjocka förband, treplåtsförband och tunnplåt. Utredningen skall omfatta ultraljuds tillförlitlighet för varje typ av förband och där tillförlitligheten är för låg ska alternativ metod för oförstörande provning tas fram.

  Avgränsning

  Utredningen skall omfatta punktsvetsning i borstål, tjocka förband, treplåtsförband samt tunnplåt.

  Utbildning/linje/inriktning

  Utbildning: Högskole- eller civilingenjör i Materialteknik, Maskinteknik

  Antal studenter: 1-2 st.

  Beräknad omfattning:10 alternativt 20 veckor

  Startdatum: Tidigast VT 2019

  Kontaktpersoner och handledare

  Kontaktperson         Marcus Nilsson, Produktteknisk chef press & kaross, tfn 0491-765410

  Handledare              Martin Lundgren, Produkttekniker, tfn 0491-464128

  Handledare              Martin Svensson, Produkttekniker, tfn 0491-765413

  Övrigt

  Arbetet utförs på avdelningen Produktteknik på press och kaross i Oskarshamn. Scania tillhandahåller kontorsplats och dator.

  Ansökan

  Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

  Sista ansökningsdag 30 november 2018

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom