30 hp – Simulering hyttklimat

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Ingress

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund

För att tillse ett bra hyttklimat för förare och passagerare finns flera olika system som arbetar med att ventilera och alstra värme eller kyla. Faktorer som påverkar den slutligt upplevda klimatkomforten är hur dessa system fungerar men också lastbilshyttens egenskaper som t ex isolering samt ventilations-, lednings- och strålningsförluster. En omfattande omställning mot elektrifierade fordon är ett tydligt fokusområde i fordonsbranschen. I dessa framtida elektriskt drivna fordon behöver nya värmealstrande och kylande system tas fram för att skapa klimatkomfort. System som innefattar värmepumpsfunktionalitet är ett sådant exempel. De nya systemen och hytten behöver utvecklas med fokus på energibalansoptimering för de nya förutsättningarna.

Mål

Syftet med examensarbetet är att med simuleringsverktyget GT-SUITE bygga upp modeller baserat på existerande delar av hytt och klimatsystem, kommande värme- och kylsystem och hytter. Samt utvärdera överensstämmelsen genom provning.

Uppdragsbeskrivning

Exjobbet går ut på att genomföra:

 • Litteraturstudier / Referenser / Omvärldsanalys / Intervjuer / Empiriska studier
 • Beskriva simuleringsverktyget och lastbilens olika klimatsystem och hyttens uppbyggnad.
 • Baserat på detta avgränsa och bygga upp relevant simuleringsmodell med utvalda delar av klimatsystemet och de värmeenergier som till- och bortförs hytten.
 • Utreda överensstämmelse mellan modell och prov, föreslå möjliga förbättringar på klimatsystem och hytt och vid behov utföra egna prov.
 • Kartlägga verkningsgrad och prestanda, samt slutligen klimatkomfort i lastbilshytten.
 • Examensarbetet utförs vid en provande och utvecklande grupp på hyttutvecklingsavdelningen, i direkt närhet till provningslaboratorium, mätsystem och lastbilar.

  Uppgiftens storlek kan anpassas beroende på om en eller två personer genomför exjobbet.

  Utbildning/linje/inriktning

  Civilingenjör inom Teknisk fysik, Maskinteknik, Farkost, Energiteknik eller motsvarande. God kunskap inom termodynamik. Kunskaper i simulering med 1-dimensionella simuleringsverktyg typ GT-SUITE är meriterande.

  Startdatum för ex-jobbet: Flexibelt, kvartal 4 2018 eller kvartal 1 2019

  Beräknad tidsåtgång: 30hp (ca 20 veckor)

  Kontaktpersoner och handledare

  Chef: Magnus Gustafsson, RCIT, 08-55381520,

  Handledare: Rickard Eriksson, RCIT, 08-55371330,

  Ansökan

  Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom