30 hp Optimal elektrodformering

Examensarbete Produktionsteknik Kaross

 

Bakgrund

I Scanias nya karossfabrik i Oskarshamn, liksom i övriga fordonsindustrin, är punktsvetsning den vanligast förekommande fogningsmetoden.

Vid punktsvetsning är det ofrånkomligt att tidsförluster uppstår för att ”vässa”, formera elektroden. När den är sliten så formering inte längre är möjlig måste den dessutom bytas. Allt detta kostar tid! Varje sekund är viktig. Men kvalité går före tid.

Arbetet bör inledas med en teoretisk del där kartläggning av befintlig formeringsprocess och dess påverkan i produktionen. Därefter tar en experimentell del vid – Nå optimal formeringsprocess - med analys, utvärdering och dokumentation.

Mål

 • Tydligt beskrivet nuläge och genomförd optimering på minst ett produktionsområde.
 • Strävan är att gå från förutbestämda intervall till tillståndsbaserade intelligenta intervall.
 • Tidsvinsten är att halvera tidsförlusterna på formeringsprocessen.
 • Avgränsningen är endast optimering på formering och elektrodbyte, ingen annan optimering.
 • Leveransen är ett väl dokumenterat robotprogram med optimal formeringsprocess
 • Uppdragsbeskrivning

 • Teoretisk studie av nyare teknik på marknaden och i forskningsvärlden, hur dessa fungerar, vilka fördelar och nackdelar som finns, vilka parametrar som styr etc. Undersökning av vilka resultatparametrar som är viktiga.
 • Experimentell studie baserad på resultat från teoretiska studien.
 • Nytt optimalt robotprogram utvecklas för formeringsprocess
 • Genomför optimeringen på minst ett produktionsområde, Verktygsluckan.
 • Utbildning/linje/inriktning

  Maskin/produktion/robotik

  Antal studenter: 1 st

  Beräknad omfattning: Ca 20 v

  Start: jan 2019

  Kontaktpersoner/handledare

  Kontaktperson: Fredrik Svensson, 0491-762353

  Handledare: Tomas Ingerstam, 0491-765676

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom