30 hp- Framtida koncept av stolsfjädring i elfordon

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund

Lastbilens förarstol är en viktig del av förarens arbetsmiljö. Föraren kan ställa in stolen för att hitta en bra körposition och i dagens lastbilar drivs stolens höjdjustering samt fjädring med luft. Detta är en vanlig lösning i de flesta lastbilar på marknaden, eftersom bromssystemet drivs av kompressor och tryckluft.

I elfordon finns ökade krav på energieffektivitet, vilket gör att fjädringssystemet samt höjdjusteringen för stolen måste ses över.

Mål

Uppdragets syfte är att ta fram en lösning på stolsfjädring och höjdjustering i lastbilar som inte har tryckluft.

Uppdragsbeskrivning

Följande utredningar/arbeten ska göras för att nå målet

 • Nulägesanalys, kravställning på stolens fjädring
 • Benchmarking av vilka olika fjädringslösningar som finns på marknaden för olika applikationer
 • Generering av flera koncept för stolsfjädring
 • Konceptval
 • Modellframtagande/ritningsgenerering
 • Framtagande av prototyp av fjädringsenhet som går att integrera i förarplatsen
 • Jämförande provning av prototyp i rigg
 • Utvärdering av prototyp gentemot ställda krav.
 • Utbildning/linje/inriktning

  Ange utbildning, linje eller inriktning: Civilingenjör maskinteknik/farkostteknik eller liknande, 300hp

  Antal studerande: 2

  Startdatum för ex-jobbet: Q1 2020

  Beräknad tidsåtgång: 20 hela arbetsveckor per ex-jobbare

  Kontaktpersoner och handledare

  Stefan Hellström, Konstruktionschef hyttinteriör, 08 553 85588,

  Maria Palmér, Konstruktör hyttinteriör, 08 553 86240,

  Ansökan

  Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag.

  Urval kan ske löpande under ansökningstiden.

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom