15 hp – Examensarbete dimensionering av färdigvarulager

Bakgrund

Scanias transmissionsmontering i Södertälje står inför flera utmanande förändringar kopplade mot framtidens drivlina och kunder. Transmissionsmonteringen producerar idag växellådor och axlar till Scanias chassimonteringarna i Zwolle, Angers och Södertälje samt växellådor till MANs chassimonteringar i Europa.

Kommande år förväntas växellådsvolymen på Scania DT öka.

Samtidigt införs dubbla artikelprogrammet i och med att en ny växellåda introduceras under nästa år. Detta kommer ställa höga krav på dagens färdigvarulager gällande både kapacitet och arbetssätt.

Mål

Syftet med examensarbetet är att identifiera vad som krävs för att Scania DT ska klara de ökade kapacitetsstegen under kommande år gällande färdigvarulagret för växellådor.

Uppdragsbeskrivning

 • Genomföra en förstudie kring färdigvarulagret för växellådor på Scania DT.
 • Föreslå lösningar på framtida arbetssätt samt eventuella utbyggnationer för att klara kapacitetsmålen.
 • Er profil

  Vi söker er som studerar till högskoleingenjör med inriktning eller stort intresse för produktion. Ni har god samarbetsförmåga, är öppna och utåtriktade samt har ett stort intresse för problemlösning. Vi kommer ge stöd, handledning och guidning. Det vi söker för framtiden är individer som inom givna ramar jobbar effektivt och självständigt. Ni behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

  Utbildning/linje/inriktning

  Antal studerande: 2

  Startdatum för ex-jobbet: April 2019

  Beräknad tidsåtgång: 10 veckor

  Kontaktpersoner och handledare

  Hans König Walles, Gruppchef Logistikutveckling, 08-553 832 79, hans.konig.walles@scania.com

  Ansökan

  Er ansökan är individuell och ska innehålla CV, personligt brev och betygsutdrag. Notera i din ansökning vem du ämnar skriva uppsatsen med.

  Urval kan ske löpande under ansökningstiden. Vi behöver din ansökan senast 2019-04-15.

   

  Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

  Aktuellt inom