1 forskarstuderande (2 år) i forskarutbildningsämnet: Teknologi

Energi och Teknik.

Organiska batteriers miljöprestanda.

Organiska batterier är baserade på biomaterial och skulle i framtiden kunna komplettera dagens batterislag på grund av dess inneboende säkerhet, låga elektrolytkostnad, gynnsamma materialtillgång och lätthet att avyttra efter användning. En rad framsteg har skett inom utvecklingen av organiska batterier och det finns behov att analysera och utvärdera hela kedjan från materialval och produktion till användning och återvinning.

Forskarstudierna omfattar utvärdering av organiska batteriers energi- och resursförbrukning samt miljöpåverkan av materialval och produktionsprocesser i ett livscykelperspektiv. Syftet är att identifiera vilka delar i produktionskedjan som har störst effekt på resultaten och studera hur påverkan från dessa delar kan reduceras. Vidare ska jämförelser göras med befintlig batteriteknik. Projektet sker i samarbete med batteriforskare vid Uppsala universitet och är finansierat av Energimyndigheten.

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på teknik och system för uthållig produktion av livsmedel och bioenergi. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA. Institutionen erbjuder en stimulerande forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. 


Kvalifikationer:

Examen på avancerad nivå inom naturvetenskap eller teknologi med inriktning systemanalys, energi eller kemiska processer. Kunskaper inom livscykelanalys (LCA) samt processmodellering är meriterande för tjänsten. Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera obehindrat på engelska eftersom att samverkan sker med olika expertområden. Stor vikt läggs vid egenskaper såsom analytisk och problemlösande förmåga, motivation, samarbetsförmåga samt förmåga till självständigt arbete.


Placering:
Uppsala

Försörjningsform: Anställning som doktorand i 2 år. Anställningens mål är i första hand en licentiatexamen, men förlängning i ytterligare 2 år mot doktorsexamen kan bli aktuell.

Tillträde: Enligt överenskommelse.


Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-08-18.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/


Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.


Kontaktpersoner

Åke Nordberg, Docent
018 – 671882
fornamn.efternamn@slu.se

Per-Anders Hansson, Professor
fornamn.efternamn@slu.se

Skicka din ansökan till med rubrikraden Ny Teknik Jobb.

Aktuellt inom