Karriär

In med männen i ingenjörernas kvinnonätverk

Marzanna Baczynska kandiderar till Sveriges Ingenjörers fullmäktige.
Marzanna Baczynska kandiderar till Sveriges Ingenjörers fullmäktige.

Balans i livet är en så viktig fråga för ingenjörer att det inte räcker med att kvinnorna driver den. Det anser det kvinnliga nätverket Nätverksgruppen, och släpper in männen.

Publicerad

På internationella kvinnodagen på måndag den 8 mar träffas samordnarna i Nätverksgruppen för att vässa strategierna inför fullmäktigevalet till Sveriges Ingenjörer, som drar i gång tio dagar senare, den 18 mars.

Nätverksgruppen jobbar för balans i livet och lika möjligheter för alla ingenjörer, och mot all form av diskriminering

Marzanna vill in i fullmäktige
– Vi vill bli den nya ingenjörens ansikte: en modern och kompetent kvinna med ett liv utanför jobbet, i stället för en tråkig gubbe eller pizzaätande datanörd. Det säger Marzanna Baczynska, som ställer upp i fullmäktigevalet.

Marzanna Baczynska är civilingenjör i väg&vatten, bosatt i Halland, där hon är samordnare för det kvinnliga nätverket Niqe.

Som härstammande från Polen representerar hon gruppen utlandsfödda ingenjörer.

– Det är svårt att bli accepterad på den svenska arbetsmarknaden, säger Marzanna Baczynska, som har skrivit en motion om hur Sveriges Ingenjörer kan ge bättre stöd till ingenjörer från andra länder.

Startade redan 1986
Nätverksgruppen är sprungen ur det första kvinnliga nätverket som startades 1986 på dåvarande Civilingenjörsförbundet av Ingrid Bruce, som var nybliven ordförande.

Tanken med ett kvinnligt nätverk är att kvinnliga ingenjörer på mansdominerade arbetsplatser ska få stöd, både socialt och professionellt, av att träffa andra kvinnor i samma situation.

Nätverksgruppen gick till val på sitt program om balans mellan karriär och privatliv och fick en ledamot i styrelsen samt fyra i fullmäktige – högsta beslutande organ i Sveriges Ingenjörer.

Balans även för männen
Nu öppnar man dörren för männen.

– Vi måste bredda oss. Och inte vill man tacka nej till 50 procent av väljarkåren. De unga männen är lika intresserade som kvinnor av att kunna kombinera arbete och privatliv.

Men då är det ju inget kvinnligt nätverk längre?

– Jag tror inte på renodlade ”kvinnofrågor”, till exempel är kompetensutveckling en kärnfråga för oss. Det som driver Nätverksgruppen är viljan att påverka och förändra, vilket är allmänmänskligt. Dessutom har män fortfarande mycket makt i arbetslivet, så det känns smartare att bjuda till samarbete än att slåss.