Karriär

Få folk att lyssna - till ditt kroppspråk

Använd hela kroppen när du talar och överraska genom att använda både stora och små gester. Illustration: Jonas Askergren
Använd hela kroppen när du talar och överraska genom att använda både stora och små gester. Illustration: Jonas Askergren

Drömmer du om att fånga publiken, få deltagarna att sitta i trans och insupa varje ord som kommer ur din mun? Prata med hela kroppen.

Publicerad

Att talet är stringent, budskapet klockrent och anpassat till den publik som sitter i salongen är kanske självklart. Men att kroppsspråket hos den som står på scenen är ett maktspråk är inte lika känt.

-?Det är inte främst vad en talare säger som påverkar publiken utan hur, säger Marie Gelang, universitetslektor i retorik vid Örebro universitet.

I sin doktorsavhandling om retorik skriver hon hur viktigt det är att talaren har tajming, flyt, energi och förmåga att läsa av åhörarna.

Som före detta skådespelare vet Marie Gelang också att en person som har många tillgångar i sitt kroppsspråk och en förmåga att variera sig sitter på ett värdefullt kapital. Hon kallar det actiokapital, (actio betyder retorikens ickeverbala resurser).

-?Att ha den förmågan är A och O för en talare som vill lyckas, säger Marie Gelang.

Att variera sitt kroppsspråk från stora till små gester, att ändra rytmen när man pratar och tala fort för att plötsligt gå över i ett långsammare tempo är några knep som fångar publikens intresse, enligt Marie Gelang.

Viktigt är också att ta reda på i vilken situation man ska prata.

Det är stor skillnad om publiken består av ett gäng 50-åriga börsmäklare eller en klass fnissiga tonåringar.

-?Kroppsspråket är oerhört situationsbundet. För att fånga ungdomars nyfikenhet ändrar du förmodligen ditt kroppsspråk.

Marie Gelang räknar upp tre måsten för att en talare ska lyckas:

* Fakta
* Känslor
* Min karaktär som talare

-?Vem är jag som står där framme och pratar, är jag trovärdig och kan jag argumentera på ett skickligt sätt? Oavsett om man som talare vill uppvigla, skapa medlidande eller "bara" informera är det viktigt att väga in de tre ingredienserna, enligt Marie Gelang.

-?Titta på reklamen, där finns de alltid med. Det är sällan man säljer något med enbart fakta.

Bra research och sållning av materialet är också väsentligt.

-?Att disponera innehållet så att det inte blir luddigt är ett måste för att de som lyssnar ska veta vart jag vill komma, säger Marie Gelang.

Stringens är en annan ingrediens som ett tal inför en kunskapstörstande publik bör innehålla. Att briljera med språkliga lustifikationer hör däremot bara hemma i högtidstal och liknande, anser Marie Gelang.

För att bli en talare som gör att budskapet - inte deltagarna - går hem krävs hårt arbete, hävdar hon.

-?Det finns några knep, men det mesta går ut på att skaffa sig praktisk erfarenhet.

Retorikexpertens favorittalare:

Överraska genom att använda både stora och små gester
Se till att skapa ögonkontakt med publiken
Anpassa kroppsspråket till den publik som lyssnar
Variera rytmen, prata omväxlande fort och långsamt och med olika tonhöjd
Våga lägga in pauser, vänta in publikens reaktioner
Citera gärna en välrenommerad person som förstärker ditt budskap
Sträck på dig – då ser du ser säker ut
Le – då infinner sig ett välbefinnande hos åhörarna

Tom McKillop, före detta vd för Astra Zeneca, en dynamisk, expressiv, varierad talare som är mycket tydlig i sitt budskap.

Alf Svensson, före detta KD-ledare, har en förmåga att måla bilder av abstrakta resonemang så att folk kan känna igen sig.

USAs presidentBarack Obama, som använder sin röst på ett dynamiskt och rytmiskt sätt. Sparsmakad i sina gester, men ser till att ha ögonkontakt med åhörarna.