Fordon

Bättre beräkningsmodeller ska ge färre krocktester

Volvo demonstrerar krocktest av en V40, som krockat i 64 km mot en barriär. Foto: Adam Ihse / TT /
Volvo demonstrerar krocktest av en V40, som krockat i 64 km mot en barriär. Foto: Adam Ihse / TT /
Stefan Golling är forskare i hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet. Foto: Luleå tekniska universitet
Stefan Golling är forskare i hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet. Foto: Luleå tekniska universitet

Färre krocktester och ett minskat behov av materialprovning. Det kan förbättrade beräkningsmodeller ge när det gäller tillverkning av presshärdade stålkomponenter för bilar, enligt ny forskning vid Luleå tekniska universitet.

Publicerad

– Baserat på mitt experimentella arbete har jag förbättrat beräkningsmodeller som förutsäger värmebehandlat materials deformations- och brottegenskaper, vid krocksimuleringar. De här beräkningsmodellerna förkortar utvecklingstiden av nya fordon eftersom tillverkarna kan minska antalet materialprover och krocktester som är väldigt kostsamma, säger Stefan Golling, forskare i hållfasthetslära vid Luleå tekniska universitet.

Beräkningsverktyget ska hjälpa till vid utvecklingen av varmformade och presshärdade komponenter i bilindustrin. Den främsta drivkraften bakom presshärdning, eller varmformning av höghållfast stål inom bilindustrin, handlar om att minska fordonets vikt. Det är något som ger minskad bränsleförbrukning och sänkta koldioxidutsläpp, samtidigt som det behåller, eller till och med kan förbättra, bilens säkerhet.

Värmebehandling av plåtar är en metod som används för att höja materialets prestanda genom att ändra mikrostrukturen, det vill säga hur materialet är uppbyggt på mikroskopisk nivå. Typiska användningsområden är till exempel bilens B-stolpar.

– Mina resultat fungerar att användas direkt i utvecklingen av komponenter som är tillverkade av samma typ av stållegering som jag använt i mina forskningsprojekt. Mina resultat kan även anpassas till nya legeringar med relativt lite materialprovning. Beräkningsmodellerna jag utvecklat kan, förutom i bilindustrin, även användas för material med varierande mikrostruktur, säger Stefan Golling.

Han har presenterat de nya beräkningsmodellerna i sin doktorsavhandling, som ingår i en rad projekt knutna till bilindustrin. Flera företag är inblandade, däribland Volvo Cars och Scania.

Läs mer:

– Scania står i början av att implementera presshärdning, som inte använts särskilt mycket inom lastbilstillverkningen. Så de har visat en del intresse för resultaten. Även Volvo, som arbetat med presshärdning länge, är ganska intresserade av den forskning vi bedriver här i Luleå, säger Stefan Golling.

Forskningen har genomförts inom ramen för Centrum för Högpresterande Stål, CHS, vid Luleå tekniska universitet.

– Jag kommer att fortsätta forska på området de närmaste månaderna, och hoppas kunna lägga ytterligare slutsatser till materialet, säger Stefan Golling.

Läs mer: