Energi

Hopp om vågkraft i Ghana

Vågkraftsaggregat lastades på pråmar 2014 för transport ut till havsbotten.
Vågkraftsaggregat lastades på pråmar 2014 för transport ut till havsbotten.
Bojar vid vattenytan genererar rörelseenergi till generatorn på havsbotten.
Bojar vid vattenytan genererar rörelseenergi till generatorn på havsbotten.
Aggregaten kopplas till ställverk och energin förs med sjökabel till land. Foto: Sebased
Aggregaten kopplas till ställverk och energin förs med sjökabel till land. Foto: Sebased

Svenska Seabased har haft problem med sin vågkraftsteknik i Sverige. Nu tror företaget att den första kommersiella anläggningen kommer att byggas i Ghana och planerar en fabrik för tillverkning i Norge.

Publicerad

Seabased tecknade nyligen avtal om en anläggning om 100 MW i närheten av Ada i Ghana.

– Tillstånd och avtal för elförsäljning är redan på plats, berättar Øivind Magnussen, vd på Seabased.

Det blir Seabaseds uppgift att konstruera, tillverka och montera vågkraftsparken, medan Ghanaföretaget TC’s Energy ska köpa och driva anläggningen.

Målsättningen är att finansieringen av parken ska bli klar under det andra kvartalet. I så fall kommer Ghanaparken att bli den första kommersiella anläggningen med Seabaseds teknik.

Även på Kanarieöarna deltar Seabased i ett projekt med sikte på att en kommersiell vågkraftanläggning ska byggas. Där handlar det om en pilotinstallation om 5 MW som ska förse en avsaltningsanläggning med elektricitet.

– Det projektet befinner sig i ett tidigt stadium. Det finns flera privata aktörer som har visat intresse för finansiering, men inget är klart, säger Øivind Magnussen.

Företaget har också tecknat avtal om två 20 MW-anläggningar i Karibien. Den första etappen, som omfattar en pilotanläggning om 5 MW på Bahamas, ska vara i drift hösten 2019.

Tillverkning och testning i Norge

Sebaseds teknik består av bojar som ansluts till linjärgeneratorer på havsbottnen. När bojarna rör sig med vågorna omvandlas rörelsen till elektricitet. Generatorerna är anslutna till ställverk som också står på havsbottnen.

Företaget har haft tekniska problem när utrustningen har testats utanför Lysekil. Bojar har slitit sig och ställverket har haft svårt att ta emot en ökad effekt från aggregaten.

I mejl till Ny Teknik meddelar Seabased nu att man anser att problemen är lösta och att tekniken är redo för kommersialisering.

– Vi har framgångsrikt testat våra generatorer i öppet vatten sedan 2006 på flera platser. Vi har också haft multigeneratorsprojekt med nätanslutning i både Sverige och Ghana och är vad vi vet det första vågkraftsföretaget i världen som har gjort det. Vi har både visat och lärt mycket på dessa projekt, skriver Øivind Magnussen.

Nu planerar företaget att öppna en fabrik för tillverkning och testning av vågkraftsutrustningen i Brevik i Norge.

Testverksamheten i Sotenäs utanför Lysekil skulle från början omfatta 400 aggregat med en maxeffekt om totalt 10 MW. Men så stor blev den inte. I dagsläget finns 36 aggregat som tros kunna ge 3 MW om begränsningarna i ställverket åtgärdas.

"Sverige inte vår förstahandsmarknad"

Energimyndigheten, som beviljade 139 miljoner kronor till testverksamheten, betalade bara ut 91 miljoner innan utbetalningarna ströps.

– Första delen av projektet kostade mer än planerat, så det hade aldrig gått att få igenom projektet i sin helhet inom ramen för den budgeten, säger Fredrik Svartengren, handläggare på Energimyndigheten.

I sin slutrapport, som lämnades till Energimyndigheten i höstas, skriver Seabased att projektet utanför Lysekil har avslutats. I stället ska företaget satsa på andra marknader.

”Sverige kommer inte att vara vår förstahandsmarknad och vågklimatet i Sotenäs skiljer sig väsentligt från vågklimaten hos våra potentiella förstahandskunder”, skriver företaget.

Seabased anser dock att delprojektet i Sotenäs har lagt grunden för utvecklingen av nästa generation vågkraftsaggregat, som företaget nu erbjuder kommersiellt. Utrustningen som finns kvar i vattnet utanför Lysekil hoppas Seabased kunna använda för att testa ny teknik.

Betraktar ni projektet som lyckat eller misslyckat?

– Jag vill inte sätta en stämpel på det. Det är ingen hemlighet att det inte gick enligt plan. Men vi har fått många viktiga lärdomar om vågkraft av projektet ändå, säger Lars Karlbom, handläggare på Energimyndigheten.

Orsaker till avslutet

Här är några orsaker till att Seabaseds projekt utanför Lysekil har avslutats:

Vattenströmmar: De kraftiga undervattensströmmarna bedömdes från början inte påverka parken negativt, men visade sig medföra ”betydande svårigheter i samband med installation och underhållsinsatser.”

Vattendjupet: 2008 bedömdes vattendjupet på runt 52 meter som väl lämpat. Men under projektet har det visat sig att det endast är kostnadseffektivt att använda dykare om vattendjupet inte överstiger 30-35 meter.

Vågorna: Vågenergiinnehållet ligger i underkant av vad Seabased förväntade sig och når inte upp till målsättningarna.

Ställverket: Den maximala elgenereringen begränsades av elsystemet i undervattenställverket. Att bygga om eller ersätta ställverket bedömdes kosta alltför mycket.

Källa: Slutrapport Sotenäsprojektet