ANNONS FRÅN PHOENIX CONTACT

Kommande krav på dig som tillverkar eller använder maskiner

Den 21 april 2021 presenterade EU-kommissionen ett första utkast till en omfattande uppdatering av EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. I stället för smärre justeringar av det nya regelverket ser EU-kommissionen ett betydligt större behov av förändring. En slutlig lagtext väntas innan årets slut och därefter inleds övergångsperioden på 36 månader fram till övergången till den nya förordningen. Finns det tillräckligt med tid för att genomföra de nya kraven som för närvarande planeras?

Publicerad Uppdaterad

Phoenix Contact har i över 20 år varit aktiv inom säkerhet och är ett drivande företag inom maskinsäkerhet med sitt måtto ”Inspiring Innovations”. Under detta måtto har Phoenix Contact bl.a utvecklat nya teknologier inom allt ifrån traditionella säkerhetsreläer, programmerbar lokal säkerhet, distribuerad säkerhet över Profisafe samt den systemneutrala teknologin med ”Safety Bridge”.

En av de stora förändringarna i det kommande maskindirektivet är aspekten med ”cybersäkerhet”, vilket förväntas bli en viktig del av kravbilden.

Med anledning av detta fokuserar Phoenix Contact mycket på de nya trenderna/kraven som ställs i maskindirektivet samt i de relevanta säkerhetsstandarderna med allt vad det innebär. Förändringarna i maskindirektivet är självklart baserade på att kravbilden radikalt har förändrats sedan 2006 med t.ex digitalisering, AI, uppkopplingar och automatiseringsgrad. Här gäller det för tillverkare av maskiner att snabbt utnyttja de nya fördelarna med t.ex. att spara pengar med exempelvis digitala manualer samt naturligtvis anpassa sig till kravbilden för att hålla sin maskinpark attraktiv på marknaden. 

Nytt krav: OT-säkerhet

Operation Technology (som normalt förkortas till OT) är termen för cybersäkerhet i den industriella miljön. Och det är precis vad maskinkonstruktörer och anläggningsägare nu även måste hantera.

I bilaga III i det nya kapitel 1.1.9 med titeln "Protection against corruption", formuleras konkreta skyddsåtgärder för maskinerna mot "Corruption" av den säkerhetsrelaterade styrningen.

I utkastet står det bland annat: "The machinery product shall be designed and constructed so that the connection to it of another device, via any feature of the connected device itself or via any remote device that communicates with the machinery product does not lead to a hazardous situation“. Vidare i kapitlet kan man även läsa
“Software and data that are critical for the compliance of the machinery product with the relevant health and safety requirements shall be identified as such and shall be adequately protected against accidental or intentional corruption.“


I klartext: Kommunikationen inom och till maskinen måste kontrolleras. Förmodligen kommer detta att praktiskt ske genom att isolera den säkerhetskritiska lösningen över t.ex .en industriell brandvägg/mGuard (eller ett styrsystem med integrerad brandvägg som t.ex. PLCnext plattformen), där man kan stoppa oönskad trafik och även kontrollera vilka enheter som får kommunicera med varandra. Men eftersom OT-säkerhet (t.ex. enligt IEC 62443) kräver ett helhetsgrepp, vilket bland annat kräver skydd på flera nivåer - beroende på operatörens angivna säkerhetskrav. OT-säkerhetskraven i EU:s nya maskinförordning gör det därför nödvändigt för tillverkarna att hantera de nya kraven i ett tidigt skede.   

Sammanfattning:

Den omfattande uppdateringen av maskindirektivet kommer att få konsekvenser för alla marknadsaktörer.

Särskilt påverkade blir naturligtvis tillverkare av maskiner och säkerhetskomponenter där ett tidigt fokus på de förväntade förändringarna är viktigt, särskilt när det gäller cybersäkerhet.

Men operatörerna av maskiner och system kommer också att påverkas: Med bakgrund av nuvarande hotbilder måste förmodligen nya automationskoncept skapas för att implementera lösningar där tillverkare och användare måste arbeta tillsammans. 

Detta är bara ett exempel på förändringarna som kommer och tidsmässigt förväntas dessa förändringar starta med publiceringen Q4 2022 och en planerad övergångsperiod på 36 månader (Q4 2025) .

Phoenix Contact har redan nu ”rustat” sig i en kampanj som kallas ”Fit For Safety” med resurser inom såväl området ”Säkerhet” som ”Cybersäkerhet” t.ex. genom kontinuerlig produktutveckling, men även rent kompetensmässigt genom att anställa nordiska experter inom de olika disciplinerna för att på bästa sätt möta de kommande kraven.

För mer information se:

Fit for Safety | PHOENIX CONTACT

Regulation on Machinery Products

Fakta Phoenix Contact

  • Företagssäte: Tyskland/Blomberg
  • Grundades: 1923 i Essen, Nordrhein-Westfalen
  • Medarbetare globalt: 20 300
  • Omsättning 2020: 2,97 miljarder euro
  • Internationella företag: 19
  • Tillverkningsanläggningar: 11
  • Försäljningsbolag: 55; bl.a Sverige med HK i Sthlm, lager Malmö, Lokalkontor Göteborg