Opinion

Koldioxidlagring ingen realistisk lösning

Susanna Baltscheffsky, Ny Tekniks chefredaktör. Foto: Jörgen Appelgren
Susanna Baltscheffsky, Ny Tekniks chefredaktör. Foto: Jörgen Appelgren

LEDARE. Att lagra koldioxid, utan att förändra energiförbrukning, räcker inte för att nå upp till klimatmålen.

Publicerad

För några månader sedan kablades tv-bilder ut på jublande delegater från FN:s stora klimatmöte. ”Parisöverenskommelsen är formellt antagen”, konstaterade ordföranden Laurent Fabius och slog klubban i bordet.

Världens länder enades om att ökningen av den globala medeltemperaturen får bli max två grader, men helst inte över 1,5. Det var en stor förändring att överenskommelsen baxades i hamn.

En annan vändning är att två år i rad har utsläppen från energisektorn inte ökat, trots att världsekonomin fortsatt att växa. Optimister tolkar det som att sambandet är brutet mellan ekonomisk tillväxt och ökade koldioxidutsläpp.

De här två framgångarna kan inge en förhoppning om att målen om en begränsad uppvärmning är inom räckhåll. Men det är nu som arbetet börjar med att åtgärda de 36 miljarder ton koldioxid som släpps ut i atmosfären från förbränning av kol och olja. Och det räcker inte att utsläppen planar ut, utan de måste börja minska. Helst borde kurvan redan ha börjat böja av nedåt.

Att avskilja koldioxiden från rökgaserna och lagra den i berggrunden eller under havsbotten, carbon capture and store, är en teknisk lösning som har varit på tapeten länge. Nu är den på gång att testas igen, vilket Ny Tekniks reporter Linda Nohrstedt belyser i sina artiklar. 

Läs mer:

Läs mer:

Tekniskt låter metoden enkel, men den kommer inte att bli någon räddning. Utvecklingen har inte kommit särskilt långt och flera projekt har stoppats, bland annat vid ett av Vattenfalls tyska kolkraftverk som inte fick tillstånd. Bara 15 anläggningar är igång, men det skulle behövas 120 färdigbyggda och i drift om bara fyra år, vilket är en omöjlighet. Stora summor forsknings- och utvecklingspengar behövs. Och frågan är om forskningsfinansiärer vill satsa på att rena gammal kolkraftsteknik eller på förnybar energiteknik.

CCS kan bli ett komplement i en mix av åtgärder för att snabbare minska påverkan på klimatet. Men drömmen om att kunna fortsätta energiproduktionen som förr, kompletterad med avskiljnings- och reningsteknik, är inte realistisk. Och inte heller långsiktigt hållbar.