Energi

Förslag till regeringen: Sverige behöver vätgasledningar

När stålindustrin ställer om ska kol och koks bytas ut mot vätgas i masugnsprocessen (bilden i mitten). Cementbranschen är en av nio branscher som har presenterat färdplaner för hur de ska bli fossilfria. I gotländska Slite har Cementa en fabrik (bilden till höger). Till vänster: Svante Axelsson. Foto: Lotte Fernvall / Aftonbladet / IBL, Susanne Lindholm, Magnus Martinsson / Naturfotograferna / IBL
När stålindustrin ställer om ska kol och koks bytas ut mot vätgas i masugnsprocessen (bilden i mitten). Cementbranschen är en av nio branscher som har presenterat färdplaner för hur de ska bli fossilfria. I gotländska Slite har Cementa en fabrik (bilden till höger). Till vänster: Svante Axelsson. Foto: Lotte Fernvall / Aftonbladet / IBL, Susanne Lindholm, Magnus Martinsson / Naturfotograferna / IBL

Fossilfritt Sverige hoppas att regeringen storsatsar på klimatet i höstbudgeten. Bland annat genom en satsning på vätgasledningar samt fortsatt skattebefrielse för höginblandat biodrivmedel. 

Publicerad

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lämnade på torsdagen över tio förslag till regeringen om vilka klimatrelaterade reformer som bör ingå i höstbudgeten. Inspirerad av bland annat USA:s president Joe Biden hoppas Svante Axelsson, nationell samordnare, att den svenska regeringen vill göra en motsvarande satsning. 

Förslagen handlar om allt från nya finansieringsalternativ till minskad byråkrati och ökade utbildningsinsatser.

Vätgasledningar

Bland de mer teknikfokuserade förslagen märks en punkt om att möjliggöra en satsning på vätgsasledningar. Fossilfritt Sverige tror på en klusterliknande utbyggnad av vätgasanvändningen i Sverige. Ut från naven – elektrolysörerna – i dessa kluster behöver vätgasledningar kunna stråla. 

– Vätgas ska in i industrin, tyngre transporter, jordbruket och sjöfarten. Vi vill få till tydligare koncessioner, med en reglerad intäktsram, så att de som investerar i pipelines vet hur de kan ta betalt och var de kan lägga ledningarna, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. 

Han vill skapa ny praxis – ett snabbspår – så att vätgasledningar kan byggas i vägrenar, vid elledningsgator eller vid redan existerande gasledningar.

Skattebefria höginblandade biodrivmedel

Fossilfritt Sverige menar också att skattebefrielsen för rena och höginblandade biodrivmedel, till exempel biodieseln HVO100 och etanolen E85, bör finnas kvar.  

– För att nå 70-procentsmået till 2030 krävs enormt mycket biodrivmedel, dels i reduktionsplikten men också som höginblandat drivmedel. Vi tror på sikt på ett giftermål mellan reduktionsplikten och höginblandningen, men just nu får man inte dra undan mattan för de företag som springer före för att bli fossilfria, som Ica, Arla och Coop, säger Svante Axelsson. 

Skattebefrielsen är inte enbart en fråga för regeringen. EU-kommissionen har gett Sverige undantag från statsstödsreglerna för åtgärden, som endast gäller under 2021.

Tredubbla investeringar i elnätet

Fossilfritt Sverige lyfter också att det behövs en tredubbling av investeringarna i elnätet. Svante Axelsson påpekar att det är Svenska kraftnät som lånar upp de pengarna, men att myndigheten måste visa tydligare att alla de stora anläggningar som planeras, till exempel för fossilfritt stål, är medräknade.  

– Så att de som investerar vet att det kommer finnas el på rätt tid och rätt plats, säger han. 

Klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) tog emot förslagen men lämnade inga besked om regeringen har för avsikt att ta med något av dem i höstbudgeten.

Fakta: Fossilfritt Sveriges tio förslag

Dessa tio klimatrelaterade förslag överlämnade Fossilfritt Sverige (FFS) idag till regeringen.  

1. En grön investeringsbank. Exportkreditnämnden bör få i uppdrag att agera investeringsbank, för att möjliggöra vissa gröna investeringar som vanliga banker inte vill finansiera. En satsning på 20 miljarder kronor över fyra år, men som över tid ska ge intäkter tillbaka. 

2. Minska risken vid uppskalning av tekniksprång. Till exempel använda sig av modellen Carbon contract for difference, som ger företag möjlighet att leva som om priset på utsläpp är vad det spås bli i framtiden. ”På så vis sänker man risken för de investerare som tar riktigt innovativa tekniksprång”, säger Svante Axelsson.  

3. Öka industriklivet och klimatklivet. Öka de befintliga programmet Industriklivet med 1 miljard kronor 2023, och Klimatklivet med 1 miljard kronor redan nu. 

4. Snabbare beslutsprocesser. Företagen ser fossilfrihet som möjlighet att bli konkurrenskraftigare. Därför bör Kometutredningens förslag om en kommitté som ger dispens för att pröva nya tekniklösningar införas, samt ledtiden för nya elledningar tryckas ner. 

5. Tredubbla investeringar i elledningar. Svenska kraftnät bör tydliggöra när nya ledningar ska levereras och vara i drift, så att företag och investerare känner till förutsättningarna. 

6. Möjliggöra satsningar på vätgasledningar. Ett snabbspår bör införas så att vätgasledningar kan byggas i vägbankar, elledningsgator och vid befintliga gasledningar. 

7. Storskaligt utbildnings- och kompetenslyft. 10 miljarder kronor bör satsas över 10 år för att ge kompetenslyft på högskolor, universitet, gymnasier och yrkesutbildning. 

8. Öka anslaget till stadsmiljöavtal.  

9. Fortsatt skattebefrielse för höginblandade biodrivmedel. Behövs för att nå målet om att sänka utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030. 

10. Klimatneutral offentlig upphandling. All offentlig upphandling bör vara fossilfri, men i väntan på datum för det bör Trafikverket bli först ut. Till 2030 ska all väg- och järnvägsupphandling vara klimatneutral.