Miljö

WWF: Svenskarna behöver 4,2 jordklot

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Svenskarna lever som om det fanns 4,2 jordklot, en ökning från 3,7 planeter för två år sedan, visar Världsnaturfondens rapport. Överkonsumtionen leder till att djurbestånden fortsätter minska.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Maten utgör den största delen av Sveriges ekologiska avtryck, följt av resor och varukonsumtion. WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén säger att en del av problemet är svenskarnas höga import av produkter som framställts med fossil energi, inte minst från Kina.

– Sverige och svenskarna är duktiga på många sätt, vi har kommit långt i vår omställning i energiproduktionen, även om det finns mycket kvar att göra. Och vi har en långt gången teknik, kännedom och förståelse för hållbarhetsfrågorna, men det pratas inte mycket om påverkan genom konsumtion av varor som produceras på ett ohållbart sätt, säger Wirtén till TT.

WWF vill att försäljningen av nyproducerade fossildrivna bilar ska fasas ut så snart som möjligt – gärna innan 2025.

– En stor del av det svenska fotavtrycket utgörs av transporter. Regeringen borde sätta upp ett mål för konsumtionsbaserade utsläpp, att man faktiskt börjar mäta de utsläpp som vi åstadkommer på annat håll genom vår import, säger Håkan Wirtén.

Läs mer:

Konsumtionen och utsläppen har inneburit att bestånden av fåglar, däggdjur, amfibier, reptiler och fiskar har minskat med 58 procent sedan 1970, jämfört med 52 procent för två år sedan.

– Vi är av allt att döma mitt uppe i den sjätte massutrotningen av arter i jordens historia, senast var för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna försvann. Det sätter press på ekosystemen när vi inte sköter vår planet som vi borde göra, säger Håkan Wirtén.

Han vill inte komma med pekpinnar, men tycker att svenskarna kan fundera över ett mer ekologiskt aktieinnehav och uppvärmning av bostaden, och en minskad konsumtion av importerat kött.

– Om vi avverkar en skog med hög biologisk mångfald och ersätter den med en animalieproduktion med kött, är det ett ineffektivt sätt att producera protein, och vi förstör också stora biologiska värden. Om vi i stället kunde äta ett bättre producerat protein så skulle kanske skogen få stå kvar.