Miljö

Kostnadseffektivt att återplantera skog för klimatets skull

Skog Foto: André Maslennikov / IBL Bildbyrå
Skog Foto: André Maslennikov / IBL Bildbyrå

Att betala markägare för att återplantera tropisk skog kan vara ett kostnadseffektivt sätt att minska mängden koldioxid i atmosfären, enligt en ny studie.

Publicerad

För att klara Parisavtalets 2-gradersmål behöver inte bara utsläppen av växthusgaser minska. Koldioxid som redan har släppts ut behöver fångas in och tas bort från atmosfären.

Koldioxidinfångning och lagring, Carbon Capture and Storage, CCS, är en möjlig klimatåtgärd som har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Det är en teknik som bland annat Sverige tittar närmare på. Men i en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change lyfts i stället betydelsen av återplanterad skog fram som en dellösning.

Vilken effekt skulle det få om markägare kunde få betalt för att återplantera skog, och därmed bidra till att öka mängden koldioxid som tas bort från atmosfären? Det är frågan som forskarna har sökt svar på.

Utgångspunkten är att närmare 388 miljoner hektar skog kommer att återplanteras 2020–2050, och att 541,4 miljoner hektar avskogas under samma period, så som läget ser ut i dag. Då kommer 102,5 gigaton koldioxid tas bort från atmosfären genom återplantering under de här åren, medan avskogningen bidrar med 256,9 gigaton utsläppt koldioxid.

Om koldioxiden skulle prissättas till 20 dollar per ton skulle återplanteringen kunna öka med ytterligare 31,8 miljoner hektar 2020–2050, enligt forskarnas beräkningar. Det skulle ta bort ytterligare 5,7 gigaton koldioxid från atmosfären. Avskogningen skulle också minska med 70,9 miljoner hektar, vilket motsvarar 55,1 gigaton mindre koldioxidutsläpp.

Återplantering bättre effekt ur koldioxidsynpunkt

Om priset i stället skulle vara 50 dollar per ton koldioxid beräknas det skapa incitament för markägarna att öka återplanteringen med 84,1 miljoner hektar och minska avskogningen med 149,7 miljoner hektar 2020–2050. Detta skulle öka mängden koldioxid som fångas in från atmosfären med 15,1 gigaton och minska utsläppen från avskogning med 108,3 gigaton.

Att undvika avskogning är överlag bättre sett än satsningar på återplantering av skog, enligt studien. Men i 21 av de undersökta länderna, varav 17 finns i Afrika, skulle återplantering ha en bättre effekt ur koldioxidsynpunkt.

Att återplantera tropisk skog skulle enligt studien kunna vara ett mer kostnadseffektivt sätt än Beccs-tekniken, som liknar CCS men utgår från bioenergi. Det ska också vara mer kostnadseffektivt än att fånga in koldioxid direkt från atmosfären och lagra den, det som kallas Direct Air Carbon Capture and Storage.