Miljö

Kinas kamp för bättre luft fick oanade konsekvenser

Kina tampas med stora luftföroreningsproblem. Här en gata i Beijing i november 2018. Foto: AP Photo/Andy Wong
Kina tampas med stora luftföroreningsproblem. Här en gata i Beijing i november 2018. Foto: AP Photo/Andy Wong

På fem år har koncentrationen av PM2,5-partiklar minskat avsevärt i östra Kina. Men samtidigt har utsläppen av en skadlig växthusgas ökat.

Publicerad

Luftburna PM2,5-partiklar, partiklar mindre än 2,5 mikrometer, är skadliga för andningsorganen och hjärt-kärlsystemen. För att minska utsläppen av dessa partiklar har Kinas regering och flera kinesiska städer infört en rad begränsningar de senaste åren, bland annat för hur många bilar som får köra på vägarna. Detta tycks ha gett resultat, enligt en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, Pnas.

Under perioden 2013–2017 har koncentrationen av PM2,5-partiklar minskat med nästan 40 procent i östra Kina. Men parallellt med denna positiva utveckling har det marknära ozonet ökat i samma delar av landet. Enligt forskarna bakom studien är detta ingen slump.

Minskningen av PM2,5 ska vara den enskilt viktigaste orsaken till att det marknära ozonet har ökat, i framför allt megastäder som Beijing och Shanghai.

Partiklarna fungerar som en svamp som suger upp radikalerna som annars skulle bilda markozon. Eftersom koncentrationen av partiklar har varit så hög i de kinesiska megastäderna har de också hejdat bildandet av marknära ozon, berättar Daniel Jacob, professor i atmosfärkemi och miljöteknik vid Harvard University, som är medförfattare till studien.

– Vi har inte observerat detta någon annanstans eftersom inget annat land har minskat partikelutsläppen lika snabbt. Det tog fyra år för Kina att göra det som har tagit USA 30 år att göra, säger Daniel Jacob i en kommentar på Harvard Universitys hemsida.

En slutsats av studien är att det kan behövas fler åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider och flyktiga kolväten, om även mängden marknära ozon ska kunna minska.