Karriär

Så här bör du resonera om nya jobbet var ett misstag

Foto: Martin Barraud
Foto: Martin Barraud

Blev ditt nya jobb inte som du tänkt dig? Tänk noga igenom om det rör sig om en omställningsfas − eller om det finns tecken på att du faktiskt bör kasta in handduken.

Publicerad

Ett nytt jobb innebär förhoppningar och många tankar kring hur du ska lyckas genomföra dina visioner. Men väl på plats kan dagliga detaljer skymma sikten för vad du hoppas kunna bidra med. Krocken med verkligheten kan få dig att känna att den nya rollen var ett misstag.

Men det finns en skillnad mellan normal besvikelse, anpassning och att jobbet verkligen inte passar dig. Innan du bestämmer dig för att söka ett nytt jobb finns tre saker att tänka på, menar psykologiprofessorn Art Markman i en artikel i Harvard Business Review:

Bluffsyndromet och inlärningskurvan

Många yrkesverksamma i nya roller kan drabbas av det så kallade bluffsyndromet, och känna att de inte är kvalificerade för jobbet. Att inte behärska alla arbetsuppgifter kan då bli ett tecken på att detta stämmer. Här är det viktigt att be om hjälp tidigt, och att utgå från att alla förstår att inlärning är en del av att lyckas med ett nytt jobb. Ett väl studerat fenomen inom psykologi är inlärningskurvan, där du först gör snabba framsteg men sedan bromsar in ju mer detaljer du lär dig. Här är det viktigt att hitta sätt att mäta vad du gör för att kunna se resultat. Gör en logg över dina prestationer för att följa framstegen.

Värderingar

Även när du känner att du lyckas med enskilda uppgifter i jobbet, kan det övergripande arbetet kännas otillfredsställande. En av de svåraste sakerna att ta reda på under en ansöknings- och intervjuprocess är företagets kultur och värderingar. Om du upptäcker att det nya företaget har skilda värderingar jämfört med dina egna kan det resultera i oro och missnöje. Men dra inga förhastade slutsatser. Det kan ta tid att avgöra om dina värderingar matchar företagets. Om du däremot upptäcker betydande skillnader kan det vara ett tecken på att du kanske bör överväga att arbeta någon annanstans.

Förändringsmotstånd

Du bör inte fatta några förhastade beslut om ett nytt jobb passar dig eller inte. Men har du jobbat i 6-12 månader och fortfarande känner att jobbet inte fungerar bör du vara beredd att agera. Vi människor har en tendens att hålla fast vid dåliga beslut eftersom förändring innebär att erkänna att vi gjort fel, och vi riskerar även att hamna i en otrygg situation. Hitta en rådgivare, mentor eller coach som hjälper dig med denna process. Du kan då få hjälp att se fördelarna med att göra en förändring, och råd kring osäkerheten som kommer med att välja en ny väg.