Karriär

Fyra orsaker till att du inte maxar din potential

Foto: Paul Bradbury
Foto: Paul Bradbury

Har du en känsla av att du egentligen skulle kunna prestera bättre på jobbet? Då har du förmodligen rätt. Få lever upp till sin fulla potential och orsakerna är flera.

Publicerad

Oavsett hur smart och erfaren du är finns ingen garanti att du presterar på toppen av din egentliga förmåga, och för mycket fokus på en jobbkandidats potential är ett skäl till att rekryteringar ibland misslyckas.

− Det finns ofta en skillnad mellan vad du kan göra och vad du faktiskt sedan gör, säger rekryteringsforskaren Tomas Chamorro-Premuzic i en artikel i Harvard Business Review.

Sanningen är att många inte ens försöker göra sitt bästa efter att ha varit på jobbet i mer än sex månader. Det finns fyra vanliga orsaker till underprestation och bristande motivation:

Dålig matchning

Talang är främst rätt personlighet på rätt ställe. Vid en rekrytering gäller det att kunna matcha jobbkandidatens förmåga, värderingar och personlighet med rollen och organisationen. Problemet är att arbetsgivaren inte alltid själv kan bedöma rollen eller kulturen på arbetsplatsen. För en kandidat kan det då ta tid att förstå vad jobbet innebär och kräver. Gör därför noggrann research om företaget och ställ frågor redan under intervjun.

Bristande engagemang

En av de vanligaste drivkrafterna för bristande engagemang är dåligt ledarskap, men du kan troligen inte ersätta din chef med någon som inspirerar och ger konstruktiv feedback på din prestation. Men det finns några knep som sannolikt förbättrar ditt engagemang och resultat. Hitta tid att vara nyfiken och lär dig att göra jobbet mer meningsfullt, eller prata med chefen om ditt bristande engagemang. Om din talang värderas kan det finnas intresse av att förbättra situationen.

Kulturen på arbetsplatsen

Företagsledare tror gärna att de attraherar duktiga personer, men sedan måste dessa stjärnor lära sig att navigera i en stundtals fientlig organisationskultur. Personer som förpestar tillvaron kan då påverka prestationen.

Du kan hantera detta genom att vara medveten om kulturen, men blir det för svårt är det kanske bättre att byta avdelning.

Personliga omständigheter

I dagens krävande arbetsliv är det lätt att glömma att anställda också har ett privatliv, och hur engagerade och begåvade de än är kan personliga problem störa framgången. Bra chefer hjälper dig att hantera dessa omständigheter så att du kan prestera i enlighet med din förmåga och behålla ett långsiktigt engagemang. Ett tips är också att optimera ditt jobb så att det passar dina intressen, övertygelser och livsaktiviteter.