Premium

Så kan du starta eget utan att bryta mot lojalitetspliken

Helène Robson är förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.Foto: Sveriges Ingenjörer
Helène Robson är förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.Foto: Sveriges Ingenjörer

Vill du säga upp dig och starta eget? Då finns det några saker att tänka på för att inte nysatsningen ska börja med ett fett skadestånd.

Publicerad

I Sverige råder fri konkurrens efter avslutad anställning men under pågående anställning får du inte aktivt börja förbereda för att starta eller planera en konkurrerande verksamhet. Det kan både handla om att ta anställning hos en konkurrent eller att starta ett konkurrerande bolag.

– Det är ju inget som hindrar planering för en kommande konkurrerande verksamhet men den får inte innefatta externa kontakter eller yttre åtgärder som till exempel att registrera bolag, kontakta kunder eller skaffa lokal för verksamheten, säger Helène Robson, förbundsjurist på Sveriges Ingenjörer.

Däremot är det naturligtvis tillåtet att tänka fritt och sitta hemma vid köksbordet och prata med den man tänker starta verksamheten med, påpekar hon.

– Att skissa på en affärsplan kan ingen ta ifrån en. Men inga som helst yttre skeenden får vidtas.

Det är först när uppsägningstiden är slut som anställningen upphör och tills dess har du enligt anställningsavtalet så kallad lojalitetsplikt.

– Även om det kliar i fingrarna att få sätta fart med sin verksamhet måste man först vänta tills uppsägningstiden är slut. Därefter är utgångspunkten att det är fri konkurrens.

En begränsning är om det i anställningsavtalet finns en konkurrensklausul, något som är särskilt vanligt bland ingenjörer, enligt Helène Robson.

– Konkurrensklausuler kan behövas i vissa fall men de hämmar samtidigt rörligheten på arbetsmarknaden. Den som jobbar med en viss typ av teknik blir ofta väldigt djup och smal, och kan bara använda sin kunskap hos en konkurrent.

Hon har stor förståelse för att företag måste kunna skydda sig mot att kunskap försvinner. Men hon är kritisk till de som skriver in konkurrensklausuler slentrianmässigt på alla anställda över en viss nivå.

– Självklart måste en sådan klausul respekteras men det finns också gränser för hur långtgående en klausul får vara. Det bästa är att vara försiktig med att skriva på ett sådant avtal.

Behåll företagshemligheter för dig själv

Lagen om företagshemligheter skärptes i somras efter ett EU-direktiv men det är ännu inte klart hur mycket ändringen kommer att påverka i praktiken. Den handlar om att skydda företagsspecifik information som du har fått del av i egenskap av anställd, som inte är allmänt känd och som företaget har lagt tid och kraft på att ta fram. Företagshemligheter kan till exempel vara kommande affärsplaner, prissättningsstrategier eller kundlistor.

– Sådan information får du inte angripa, sprida vidare eller röja efter anställningen. Ibland är det svårt att dra gränsen mellan vad som är eget kunnande eller privata kontakter och vad som är arbetsgivarens. Vem tillhör till exempel blogginlägg? Listor och kontakter på Linkedin?

Om du går till en anställning hos en konkurrent bör du vid uppsägningen tala om det för att undvika onödig irritation. När det gäller kunder upplever många att det är svårt att veta vad de ska säga när de har sagt upp sig och ska gå till en konkurrerande verksamhet. Helène Robsons förslag är att prata med sin chef om hur du bäst informerar om flytten till en konkurrent, både internt och externt.

– Det ger ett bra avslut och något måste man ju säga. Skriv inte själv till kunder på ett sätt som kan uppfattas som att det inte bara är en information om att du ska sluta utan även kan tolkas som ett försök att rekrytera dem.

Det är inte förbjudet för en kund du jobbat hos som anställd att själv välja dig när du startat eget men det är viktigt att du inte har agerat på illojalt gentemot din arbetsgivare för att påverka kunden.

Om du ska starta en egen konkurrerande verksamhet, gör inte detta medan du är anställd:

– Hyra en lokal

– Köpa ett vilande bolag som du senare ändrar till att bedriva samma verksamhet som arbetsgivaren

– Köpa en domän

– Erbjuda kollegor anställning

– Kontakta kunder i syfte att ta över till i den egna verksamheten