Volvo stoppar ständig nåbarhet

2017-08-17 14:15  

Gränsen mellan jobb och fritid suddas ut när mejlen i jobbmobilen pockar på uppmärksamhet dygnet runt. Men det kan skapa stress och ohälsa. Volvo Cars har tagit fram riktlinjer kring nåbarheten.

Det finns tydliga faror med att ständigt vara uppkopplad och nåbar.

– På sikt kan det bli svårare att återhämta sig och det finns risk för sömnsvårigheter, säger Lena Leissner, sömnforskare och överläkare vid sömnenheten på universitetssjukhuset i Örebro.

När smarta mobiler började användas som arbetsredskap på Volvo upptäckte skyddsombuden vad det förde med sig.

– Det var inte klokt. Det skickades mejl klockan ett på natten. En chef sa: "nu förväntar jag mig att du är tillgänglig 24 timmar om dygnet". Det var droppen, säger Bo Skyllerström, huvudskyddsombud för Unionen på Volvo Cars.

Han tog upp frågan med en chef som ställde sig positiv till att tydliggöra förväntningarna på tillgänglighet. Chefer, HR-företrädare, fackliga representanter och skyddsombud tog tillsammans fram riktlinjer.

Enligt reglerna är det inte acceptabelt att kontakta medarbetare och kollegor på ledig tid, om inte rollens karaktär är sådan. Anställda som arbetar helger och kvällar rekommenderas använda funktionen fördröjd leverans i sina mejlprogram, så att mejl som skickas efter ordinarie arbetstid levereras först morgonen därpå. Medarbetare uppmanas lämna telefonen och datorn på jobbet när de går hem för dagen.

Bo Skyllerström säger att policyn är bra men att facket måste bevaka att den fungerar så som det är tänkt. Det gäller också att själv ha disciplin och inte öppna mejl utanför arbetstid. Riktlinjerna betonar chefernas ansvar och slår fast att det är viktigt att prata om förväntningar.

– Nu har nattmejlen lugnat ner sig för många. Jag tror att allt fler har börjat tänka till, säger Bo Skyllerström.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar indirekt rätten att inte vara tillgänglig utanför arbetstid. Ivan Deiro, HR-chef på Volvo Cars, betonar att när arbetslivet är i förändring är det viktigt att det finns en klar linje mellan vad som är arbete och vad som är fritid.

– Vi på företaget måste hjälpa till att sätta en gräns. Utgångspunkten är att vi ska vara rädda om våra medarbetare. Vi vill inte att någon blir sjuk.

Han säger att han som chef måste föregå med gott exempel.

– Vi vill vara medvetna om hur vi förhåller oss till mobiltelefoner och datorer för att minska stressen för alla.

Sömnforskaren Lena Leissner menar att det är farligt att inte kunna koppla av utanför jobbet.

– Att arbetsgivare hör av sig när man är ledig är absolut förkastligt.

Hon förklarar att sömnproblem ökar i vår del av världen och att 24-timmarssamhället är orsaken. Förändrad sömn- och dygnsrytm är ett stort folkhälsoproblem och ökar risken för infektioner, hjärtinfarkt, stroke och diabetes.

– På sikt finns även risk för psykisk ohälsa och det som kallas utmattningsdepression eller att gå in i väggen.

Hälften av landets befolkning har problem med sömnen och ungefär var fjärde svensk uppger att de fungerar sämre till följd av sömnbrist. Som en konsekvens får många svårigheter att koncentrera sig eller att göra flera saker samtidigt och problem med inlärning.

– Att ständigt vara nåbar är riskabelt. Då kan man inte lita på att man får den vila som behövs, säger Lena Leissner.

Förr var det utryckningsyrken och polisväsende som var tillgängliga 24 timmar om dygnet.

– I dag är det lönsamt att ha fabriken igång dygnet runt men det är vi inte gjorda för, säger hon.

 

Ida Karlsson, Arbetarskydd

Så kan det gränslösa arbetet hanteras

En praktisk åtgärd för att se till att medarbetare kopplar ned och kopplar av är att klargöra vad som förväntas när det gäller mejl och meddelanden efter arbetstid. Ta fram riktlinjer för tillgängligheten. Ha en pågående diskussion för att skapa goda möjligheter för ostörd fritid och obrutna viloperioder. Över elva timmar i vilotid krävs vid skiftarbete. Riktlinjerna ska regelbundet följas upp och ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En chef som föregår med gott exempel signalerar till de övriga anställda vad som gäller avseende att svara på mejl och återhämta sig från arbetet. Chefer måste även ges förutsättningar att utveckla sitt ledarskap och ges den kompetens som krävs för att hantera en gränslös arbetsplats.

Källa: Unionen

Mer om: Arbetsmiljö

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt